Koran = Pamajikan

share to whatsapp

Ngaranna ge beuki maca jeung embung tinggaleun informasi. Isuk-isuk keneh, Pa Camat Wira geus diuk di hareupeun imah bari maca koran. Pamajikanana nyuguhkeun kopi. Memeh asup ka jero imah, pamajikanana ngadilak bari sindir sampir:
"Mmmh, aya ku ngeunah nya jadi koran. Enjing-enjing atos diteuteup meni anteb, diimeutan hiji-hiji.... bari dicepengan!"
Jawab Pa Camat Wira? Bari ngaregot kopi:
"Coba mun ieu koran teh pamajikan kuring. Ngeunah meureun, tiap isuk ganti terus ku edisi anyar!"

Follow:
Instagram twitter