Meungpeung Keur ka Surabaya

share to whatsapp

Waktu keur mariksa pasen RSJ, dokter asup ka hiji kamer perawatan nu dieusi ku 2 urang nu gelo. Dokter heran ningali aya nu gelo nu geus rada kolot keur puputeran di jero kamer bari jojorowokan:
"Tuuut..tuuuut.... gujes...gujes... tuuuut...tuut!"

Dokter ngan bisa kerung, komo waktu ningali nu gelo hiji deui. Eta nu gelo nu hiji deui mah sirahna make ditutupan sarung sagala. Manehna rungah- ringeuh... tuluy nyokotan baju, korsi, nepi kasur! Tuluy ku manehna diasupkeun kana jero lomari.
Dokter panasaran, antukna manehna nanya ka nu gelo kahiji:
"Pa, kunaon bet kukurilingan sagala?"
"Hah? Kuring panan keur numpak kareta api. Keur di jalan yeuh rek ka Surabaya! Dokter rek milu?" jawab nu gelo nu keur kakareta apian. Dokter ngan bisa gogodeg, tuluy nanya ka nu gelo kadua, nu masih ngora keneh tea.
"Ari ieu, Akang kunaon bet nyumput-nyumputkeun barang sagala?"
"Ssst, tong gareuwah!! Apanan si Bapa keur indit ka Surabaya. Meungpeung imahna kosong, kuring malingan barang-barangna!" © Abah Amin

Follow:
Instagram twitter