Tilelep

share to whatsapp

Aya dua anak lauk keur cicing dina sela-sela batu.
"Kunaon euy maneh meni katingali sedih kitu?"
"Puguhan tadi isuk bapa kuring maot!"
"Euleuh! Paingan atuh meni katingal sungkawa kitu. Kunaon maotna bapa maneh teh?"
"Tilelep kabawa cai... teu katulungan!"
"Euh, karunya bapa maneh mah teu bisaeun ngojay jigana, nya?" © Abah Amin


Follow:
Instagram twitter