Dipindahkeun Jin

share to whatsapp

Teuing aya nu nyungkelit naon tah eta Jin Balakaciprut ka Kang Asec. Teuing baheulana Kang Asec teh keur nyantri kaasup santri buraong meureun. Nepi basa keur diajar elmu saepi angin ge, manehna mah boga niat hayang gelut jeung jin! Bener cenah manehna teh kungsi panggih jeung jin. Ngan jinna teh kaasup jin bangor alias jin jail. Malah nepi ka ayeuna geus balik deui di imah ge eta jin osok we ngajailan Kang Asec. Eta jin kabeukina mindahkeun Kang Asec lamun keur sare!

Jiga subuh kamari, basa Kang Jojo rek nakol bedug di hareupeun masjid.
"Dug! Dug! Durugdug....!"
"Awwww!"
Kang Jojo reuwas, buru-buru manehna ningali ka jero bedug. Geuning aya Kang Asec keur ngarengkol.
"Na atuh ari ilaing bet aya na jero bedug euy? Euweuh deui tempat sare?" tanya Kang Jojo.
Kang Asec ngahuleng sakedapan. Lulungu keneh....bari jrut turun tina jero bedug.
"Duh, Gusti ... alhamdulillah abdi tiasa aya na jero bedog ayeuna mah!"
"Ke...ke... naha sok araneh make nyebut alhamdulillah sagala sare na jero bedug?" Kang Jojo heran.
"Puguhan Kang. Kuring mah geus dikutuk beak dijailan ku jin lamun keur sare teh. Masih mending peuting ayeuna mah aya dina jero bedug. Tilu poe katukang mah panan kuniang hudang teh jug aya di kamer mitoha awewe! Atuh uing beak disiksa ku mitoha lalaki. Tah, peuting mangkukna... keur ngaguher sare teh kuring dipindahkeun ku jin ka kandang domba. Mondok moek jeung domba bikang. Peuting ayeuna mah masih leuheung aya na jero bedug!"
"Euh, aya bahan isuk ilaing aya di kamer Aura Kasih!"
"Eta mah moal nolak pastina ge! Mudah-mudahan we peuting pageto mah, hudang teh ulah ujug-ujug aya dina jero galon!" © Abah AminFollow:
Instagram twitter