Panineungan Kang Ibing (20 Juni 1946 -19 Agustus 2010)

share to whatsapp

Saptu, 7 Agustus 2010
Harita sababaraha poe deui prungna kagiatan Sidang Dewan Suro Seuri (Dewan Redaksi) Majalah humor Sunda Cakakak di Pameran Buku Bandung 2010 nu diayakeun di Gedong Landmark-Braga, Saptu-7 Agustus 2010. Saur Pa Haji Topik (Taufik Faturohman) cenah nu tos siap ngeusi acara teh Kang Ibing. Duka tah Dewan Suro Seuri lainna: Kang Acil Bimbo, Kang Asep Sunandar Sunarya, spk. meureun keur aya acara sejen. Harita baraya Facebook Banyolan Sunda diuleman supaya ngahadiran eta acara nu digelar di panggung utama pameran. Najan harita Kang Ibing katingal paromanna jiga nu lungse. Beda pisan waktu keur acara medal munggaran majalah Cakakak di Gedong YPK Naripan.

Tapi, ari ngabahas ngeunaan humor Sunda mah, Kang Ibing memang teu aya nu ngelehkeun. Kajeun salira katingal leuleus, ngan pas biantara ngaguar esensi humor Sunda sakabeh sumangetna mudal. Nu lalajo patingcakakak teu eureun, kajeun eta nu keur dibahas eusina kaasup serieus. Aya hiji nu matak dipikareueus waktu Kang Ibing nyaritakeun ngeunaan humor yen jelema mah keur hirup sok hayang sagala dirawu hayang dipimilik. Tapi geuningan "milik" manusa mah tungtungna ngan saukur taneuh kuburan nu mahi keur awakna sorangan. Mangga bandungan dina video nu diupload simkuring di Youtube ieu:Biasa ari tos rengse acara, baraya Banyolan Sunda ngahaja menta difoto bareng Kang Ibing. Harita Kang Ibing ngaladenan. Ngan tetep aya anu teu biasa, Kang Ibing katingal asa kurang purun. Cenah hayang gancang-gancang mulang. Nya, bari sajajalaneun kaluar ti rohangan ge angger we baraya nu lainna mah sok aya nu ngahajakeun maneh menta difoto. Ti dinya pisan ningal Kang Ibing panungtungan dina hiji acara teh.


Kemis,19 Agustus 2010
Peuting, keur di jalan ba'da buka bareng di Jalan Riau, jam 21.00 aya salah saurang baraya ti Purwakarta nu nelepon. Ngabejaan cenah Kang Ibing (nu gaduh nami asli Raden Aang Kusmayatna Kusumadinata) ngantunkeun di RS Al-Islam, Jln. Soekarno-Hatta. Asa percaya teu percaya rasa sungkawa mudal... Innalillahi wainnailaihi rajiu'un. Harita niat balik teh, langsung robah arah ka RS Al-Islam. Nepi ka ditu ngajugjug ka ruang jenazah. Geus ngagimbung wartawan jeung kulawarga Kang Ibing.

Satuluyuna layon Kang Ibing digotong kana ambulance. Dibawa diiringkeun di jalan ka Margawangi Estate, Jalan Kencana Wangi No 70 RT 1/ RW 13, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu. Di dinya, masarakat geus ngaliud rek ngalayad Kang Ibing. Malah, seniman, inohong, jeung pupuhu Sunda ti mimiti Asep Sunandar Sunarya, Asep Truna, Doel Sumbang, Ganjar Kurnia (Rektor Unpad), Nining Meida, Ki Daus, Ceu Popon, Oon "Project Pop", Rudi Djamil, nepi ka Walikota Bandung-Dada Rosada, ngalayad. Hiji-hiji tokoh Sunda medar biantara panineungan kanggo Kang Ibing mulih ka alam kalanggengan. Kang Ganjar Kurnia, Kang Doel Sumbang, wawakil ti Radio Mara ngaguar pangalaman salila wanoh jeung Kang Ibing.


Sambutan ti Kang Ganjar Kurnia (Rektor Unpad)

Kang Ibing dikurebkeun Jumaah 20 Agustus 2010, di pemakaman keluarga-Gunung Puyuh, Sumedang. Pangdu'a ti sadaya kanggo Kang Ibing, mugia ditampi amal ibadah sareng iman-Islam Akang. Pileuleuyan Kang Ibing! Jawa Barat kaleungitan deui hiji seniman nu mikacinta tur mikadeudeuh kana Sunda. *** Abah Amin

Follow:
Instagram twitter