Laporan Korupsi

share to whatsapp

Lieur ku rea nu ngomongkeun masalah kasus duit nu dikorupsi di Rancabanyol. Teu pira jumlahna mah ngan sajuta. Kuwu Uhe ahirna boga ideu pikeun nyieun wawaran. Eusina: Ka masarakat Rancabanyol anu manggihan kasus korupsi pek laporken ka kotak pos 212. Anu laporanana kabuktian, baris meunang pangdedel Rp. 200.000,-. Ngan laporan kudu make identitas nu ngirim, tong surat kaleng. Eta kota pos diteundeun di hareupeun imah Kuwu Uhe.

Poe kahiji geus aya nu ngirim surat. Eusina: Pa Kuwu eta uang proyek pengadaan boboko jeung halu geuning aya nu nyatut.
Eta nu ngirim surat langsung dibere duit pangdedel.
Poe kadua aya deui nu ngirim: Wu...cik atuh sing baleg euy. Maenya duit kas desa aya nu ngorup oge?
Sarua eta nu ngirim surat dibere duit pangdedel.
Nepi ka poe kalima... kuwu geus meakkeun duit sajuta pikeun mayar ka nu nulis surat. Isukna dina panto imah Kuwu geus aya tulisan ngajeblag make karton: Ka masarakat Rancabanyol, peryogi kauninga yen artos korupsi nu diiburkeun teh tos seep. Kotak pos ditutup, engke dibuka deu pami aya kasus anyar deui. Hatur nuhun. Tertanda: Kuwu Uhe.Follow:
Instagram twitter