Jelema Bodo

share to whatsapp

Si Utis nanya ka bapana:
"Pa, ari jelema bodo teh naon?"
"Nu disebut jelema bodoh teh, nyaeta jelema nu loba omong. Ngajelaskeun nanaon ge sok teu paruguh jeung ngalantur kaditu kadieu. Sedengkeun naon anu dijelaskeunana teu bisa kahartieun ku batur! Tah, ayeuna maneh ngarti teu naon hartina jelema bodo teh?"
"Henteu!"Follow:
Instagram twitter