Eleh Ku Ucing

share to whatsapp

Geus puguh boga alergi kana bulu ucing, ditambah keur leutik pernah dicakar ku ucing garong. Eta mah Kang Iwan sok paranoid mun ningali ucing teh. Ari ieu Nyimas Yuyu, istrina, resep pisan kana ucing teh. Nya pamajikan Kang Iwan hiji waktu ngukut ucing hiji di imahna. Malah eta ucing dibere ngaran: Vitman. Tapi, Kang Iwan mah jadi baketut, da kudu jauh wae jeung eta ucing. Malahan, kacida pisan ayeuna mah, pamajikan Kang Iwan asa leuwih nyaah ka ucing daripada ka manehna. Beda jauh jeung baheula saencan ngukut ucing. Ayeuna mah mere dahar heula ucing, karek nyampakkeun keur manehna.

Balas ku ambek, hiji waktu basa Bu Nyimas Yuyu milu arisan, eta ucing dipiceun ku Kang Iwan. Dipiceunna di tempat runtah nu aya di tungtung komplek imahna. Na atuh, sabot muka koran... eta ucing geus balik deui ka imah. Kang Iwan beuki kesel. Ayeuna manehna miceun ucing rada jauhan, beda desa. Da keukeuh eta ucing balik deui ka imah. Kang Iwan ngan bati gogodeg. Pasosore manehna mikiran cara, antukna manehna naek motor bari mawa ucing. Manehna miceun eta ucing di luar kota!!

Ngan edas, eta mah pas balik... Kang Iwan mengkol ka kenca salah jalan, mengkol ka katuhu beuki salah, asup ka jalan ieu salah. Nyasab geuningan. Nepi ka ampir tengah peuting, manehna beuki jauh nyasabna. Kang Iwan geus peunggas harepan, antukna manehna nelepon ka imah.

Kriiiiiiiing...
"Hallo..."
"Hallo, Mamah... ieu sareng Papah! Mamah nuju naon?"
"Mamah mah nuju maraban ucing!"
"Hah? Ucing nu mana?"
"Eh, ari Akang... nya ucing nu biasa aya di bumi atuh, si Vitman. Nu mana deui kitu? Kan ucing di bumi mah mung aya hiji-hijina."
Kang Iwan ngahuleng, geuning ucing nu tadi dipiceun geus nepi ka imah,
"Maaaah!! Punten lah tanya ka si ucing.... ari jalan balik ka mana kituh? Papah nyasab yeuh!"

Follow:
Instagram twitter