Buronan Mitoha

share to whatsapp

Nyi Icah datang rek laporan ka kantor polisi. Manehna menta bantuan polisi pikeun neangan salakina nu geus leungit kabur ti imah, aya kana samingguna. Nyi Icah nembongkeun foto salakina.
"Mangga, Bu. Urang bantosan pilarian." ceuk polisi bari nampa foto salaki Nyi Icah.
"Hatur nuhun sateucanna, Pa. Hapunten pisan sing dugi kapendak ieu caroge abdi." ceuk Nyi Icah.
"Mangga Bu. Tah, engke pami caroge ibu kapendak, ibu aya pesen teu?" tanya polisi.
"Punten pangnyarioskeun ka caroge abdi yen minggon kamari teh mertuana teu janten sumping kituh!"

Follow:
Instagram twitter