Sok Baca Mun Wani Mah!!

share to whatsapp

Mun teu dibaca "sieun disebut teu wanian"
Ari dibaca "kaduhung"
Ari rek teu dibaca "da geus kagok maca"
Ari rek ditutup "kagok can beres macana"
Ari rek terus maca "kawas nu euweuh gawe wae"
Ari rek nyebut rame "da teu rame"
Ari rek nyebut teu rame, naha atuh hayoh wae dibaca?

(Kintunan Kang Arie Jauhar, baraya group Facebook Banyolan Sunda)



Follow:
Instagram twitter