Forum Diskusi Ilmiah Warga Rancabanyol

share to whatsapp

Abah Amin:
Ari pamendak simkuring mah sadayana kedah koheren tur pleksibel dina nyorang jaman nu kritis tur tumaritis ieu. Sabab ditingali tina amandemen jeung akuntabilitas asa rada matrikulasi absolut. Hal ieu, dumasar kana uji teori Pa Kuwu dina hal globalisasi nu terhegemoni kana realitas sosial nu ejakulasi sareng multifungsi problematika terakuisisi. Why?

Nyimas Kanjeng Ratu Yuyu:
Abstraksi realitas sosial teu tiasa ngajawab hipotesis uji teori Pa kuwu kukituna kedah aya validitasi database nu sinkron sareng sinergis oge matematis enggoning ngajagi polemik diagnosis analisis nu langkung pragmatis...kitu manawi.

Abah Amin:
Sae tah fakta anarkis ti Nyimas Teh. Sakedahna kultural nu rada fenomenal teh rada dispirit ku intelektualisasi nu bersinergi sareng kolaborasi multidisipliner. Hal ieu tiasa ditelaah tina point corner kick nu terfokus kana komplikasi militan. Pan engkena sosial epek urang aya pangaruhna kana formalitas literasi terakreditasi sempurna. Eta panan nu diharepkeun dina argumentasi sareng deskripsi asam basa kuantum kahirupan manusa futuristik?

Joelee Surejana:
Masalah global warming teh kudu diperhatikeun, sebab bisa jadi nyerang kanu bolenang kumargi aya gas effek rumah kaca, kukituna leuweung kudu dihejokeun kujalan ejakulasi hutan, runtah runtah anorganik kudu di didiskriminasikeun, penjarahan leuweung kudu diibasmi kujalan dikorupsi jeung diamputasi. Jadi ti ayeuna urang salaku masyarakat kudu sauyunan ngarojong gerakan komposisi bilateral untuk menunjang revolusioner anu terstruktur dengan komponis yang behaviour.

Irfan Arifuddin:
Kedah aya oge methodology anu tiasa ngolah eta database supados terakumulasi selektif. Ulah hilap urang kedah ngalakukeun studi banding ngeunaan teori anu di jejeran ku Pa Kuwu... Langkung sae supados seueur warga anu interest janten petugas study banding kedah dipasihan komisi, etang-etang masihan income ka warga anu janten petugas.

Iwan Rudi Setiawan:
Ieu teh fenomena na kumaha, ninggali kana realitas yen pak Kuwu mikadedeuh ka Nyi Mumun. Tah janten konstruksina deudeuh, teras urang damel proposisina supaya di tengah teu di sisi damel weh Hipotesisna anu unggelna Aya pengaruh anu positif antara Kuwu Uhe sareng Nyi Mumun. Indikatorna Kuwu Uhe Lalaki Toloheor, resep ninggali anu Demplon sareng Cunihin. Indikator Nyi Mumun: Cumentil, resep ninggalikeun imbit, sok pura-pura nyebut Emoooooh. Mangga eta mah bade penelitian kualitatif atanapi kuantitatif.

Jack Bluesman:
Ooooo.... teori analisis yg mengedepankan segi etika dan estetika harus sinergi kumargi eta dua hal yang relevan sehingga henteu aya deui oil polution... sok bilih engkena nambihan kontribusina kanu perkawis global warming, kumargi kitu, ayeuna tos aya team nu independen sareng sinambung dinu perkawis kloning nyi mumun sareng perkutut.

Wira Hidayat:
Pantes disebat forum diskusi ilmiah teh ieu mah. Seratana paranjang sapertos makalah pisan. Atuh bahasana oge estu matak kayungyun. Mung naon anu dipedar dugi ka surup panon poe abdi teu ngartos. Kumargi kitu ka panitia abdi seja tumaros. "Iraha acara ieu bade ditutup?"

(Teu didenge)

Mang Ndien Kamal:

Tah sakumaha anu parantos dikapayunkeun ku rengrengan sadaya...numutkeun kana hasil panalungtikan ahli Genetik sareng Kemen. UPW.. kuayana tuntutan Emansipasi kaum awewe teh lain dilantarakeun ku Polygami..Polyandri.Polyklinik.PolyPantai..jeung poly poly nusejena..Tapi alatan 1. kurang na Imunisasi, tah anu ka 2 na menta disaruakeun naha ari Kaum Lalaki teu di Sapih siga kaum awewe...!!
( ka Panitia naon atuh basa ilmiah na disapih teh...)
Margi ngaosna tos lieur pisan malihan daek sumpahna oge tah ampir ongkek.

Wira Hidayat:
Heh...... sodara-sodara, darangukeun yeuh nya ku sadayana.! Selaku warga anu ngagaduhan eksistensi sareng monoloyalitas. Baik secara vertikal pon kitu secara horozontal, urang kudu wajib ngalaksanakeun apresiasi terhadap manasik. Upami mensitir karya ilmuwan arab gundul pernah ngadalil anu kieu ungelna:
ALQUROATU ILLAL BANNUN PAHUA MAJU'AN WALAO BUTSUR.
Hartosna upami diterjemahkeun bebas anu sa bebas-bebasna nyaeta:
"Kareta lamun teu aya banan moal bisa maju sanajan digusur."
Eta teori teh netelakeun yen urang kudu ihtiar dengan cara yang rasional, oprasional dan diagonal untuk mendapatkan yang berbentuk oval.
Sakitu ti abdi hatur nuhun.....(bari diuk deui di juru, ngadagor-dagorkeun sirah kana tembok)

Jeung saterusna ... nepi ka olab! Salengkepna mangga nganjang ka Forum Diskusi Facebook Banyolan Sunda.Follow:
Instagram twitter