Silaturahmi Banyolan Sunda (BS) di Banjaran

share to whatsapp

Minggu, 6 Juni 2010. Asalna mah Kang Iwan nu ngajak riung mungpulung warga BS di Banjaran teh. Ujug-ujug aya dina catetan di Facebook. Kunaon bet ka Banjaran? Da ceuk Kang Iwan, mun ngajak kopdar di Banjarsari mah jauh ngajugjugna. Komo lamun di Banjarmasin mah seungah ku waragad. Kabeneran cenah aya baraya anyar di Banjaran nu ngaranna Kang Vitman. Atuh ku teori sambel cibiuk tea, dadakan, acara ngariung teh antukna bisa kalaksanakeun. Najan awalna cangcaya, da kumaha atuh ieu awak karek nepi Bandung. Kaduana, baraya lain respon di Facebook teh jiga nu asa-asa. Da heueuh tuda, sok kitu ari boga babaturan jiga di STM mah, lolobana jalu. Lamun dibawa ka imah jalu deui teh sok mikir 2X2. Beda meureun lamun diajak kopdar ka imah Aura Kasih atawa Luna Maya mah. Sumanget pisan!!Jauh dijugjug anggang diteang. Ahirna saenggeus hujan raat, bari ngabonceng pamajikan, motor diajak ngabecir ka arah Bandung Kidul. Alhamdulillah, di ditu mah rada bengras oge langit teh. Di jalan ge loba teteleponan ka baraya, da sieun nyasab. Bener, kuring geus rada lila tuda tara nyaba ka daerah Banjaran teh. Kumaha mun los-losna juga aya di Pangalengan? Maenya rek kopdar jeung sapi KPBS mah. Tapi, geuning geus nepi di hareupeun SD Kiangroke mah, asa reugreug hate teh. Da pas nelepon, bakal aya nu ngajemput make kareta kancana. Bener we, teu heuleut ti 5 menit... aya nu gelo liwat hareupeun kuring. Tah heuleut 7 menit karek norojol aya nu surangah-serengeh hareupeun kuring bari gumasep. Sugan teh baturna nu gelo tadi, ari pek geuning Kang Icham.

Kalayan nuturkeun manehna ahirna nepi oge ka hiji titik di dunya ieu. Nya di imah Kang Vitman, geus nyampak aya Sekdes Rancabanyol katut anak-pamajikanana, Kang Jojo, Kang Iwan, Mang Ndien, Kang Roens, jeung pager! Aeh, enya nu matak reuwas mah eta geuning aya Neng Winda Panda jug nyerengeh. Ieu mojang BS teh ngahaja sumping ti Betawi. Bener-bener reueus ku anjeunna. Meureun Neng Winda ngahaja nganjang ka Banjaran teh tos sono hayang ningali: sawah! Da di hareupeun RSCM mah teu aya sawah.Biasa, ari nu koclak jeung nu koclak deui tepung mah ngan langsung ngadubako jeung gogonjakan. Tapi teuing ketang, ceuk Teori Prof. Dr. Sukandar Witarsa, M.Sc. mah cenah: manuk teh mun can dibere parab sok gandeng. Lamun dibere parab sok ngadadak cicingeun. Kitu oge ka jelema nu boga manuk, geus beuteung dieusian mah rada karalem oge geuning katingalna teh. Alhamdulillah, hatur nuhun ka Kang Vitman & istri nu tos nyayogikeun tuangeun, katampi pisan. Mugia nu dihidangkeun teh sing barokah kanggo sadayana. Mantap pisan tah ati maungna. Hapunten pami baraya katingalna rewog. Masih untung eta piring ge teu sakantenan dibantun pas balikna.


Tapi, kajeun ngan sababaraha jam ge, riung mungpulung urang karaos. Geuning beuki dieu dulur di BS teh beuki nambahan. Kajeun memang di BS ayeuna warga geus mangrebu-rebu jumlahna, jeung nu sok patepung ngan sababaraha urang.... keun urang keureuyeuh; Nu penting kualitas daripada kuantitas. Mun ceuk peribahasa mah: sehari selembar benang, lama-lama jadi kain atawa lama-lama menjadi bukit tea geuning. Insya Allah ka payunna baraya di BS nu bener-bener hayang paamprok jonghok teh pasti nambahan.

Ahirna, hapunten ka Kang Vitman salaku sahibul bait ... bilih nu sumping kirang merenah boh dina ucap atawa na lampah. Tapi sing percaya, kajeun casing baraya rada ramijud... hatena mah berseka. Sakali deui hatur nuhun. Mugia bumi Kang Vitman sing tambih barokah ku di jerona aya tali silaturhami mah. Oge rumah tanggana sing aya dina pituduh sareng panangtayungan Allah Swt. Amiin. Pokona, multilevel silaturahmi urang mugia sing aya mangpaatna. Kajeun datang tina banyol, tapi Insya Allah ari kana hablum minannas mah urang serieus. Mung sakitu nu kapihatur. Mangga ayeuna dihaturanan ka acara salajengna. *** Abah Amin

NB: Kanggo Sekdes, hampura tadi rokona can dibayar.


Dokumentasi Video
Follow:
Instagram twitter