Sendok Cadangan

share to whatsapp

Kacaritakeun Mang Duleh hayang ngasaan dahar di restoran "Uhe Food" anu kakoncara di Ranca Banyol. Cenah mah eta rumah makan fenomenal. Gancang carita, Mang Duleh geus anekak nyanghareupan meja bari maca buku menu terus disebutan sakur anu dipikaresep sangkan dicatet ku pramusaji. Beres nataan pesenan petugas anu nyatet ngaleos. Tapi katempo ku mang Duleh aya petugas restoran anu terus-terusan nangtung nyekel sendok jeung garpu bari culang-cileung. Mang Duleh panasaran tuluy digupayan. Dina pikirna rek ditanya lumayan tamba kesel bari nungguan pesenan. Sebut we ngarana si Ujang da lalaki.

Duleh: "Ari ujang damel di dieu sebagai naon jang?"
Ujang: "Abdi mah sebagai petugas anu nyiapkeun sendok cadangan."
Duleh: "Naha make kudu disiapkeun sendok cadangan sagala?"
Ujang: "Numutkeun hasil survey tiap 2 dugi 3 menit sakali pasti aya sendok anu murag nuju dianggo. Dina rangka memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen maka abdi kedah enggal nepangan teras masihan sendok cadangan supados keni'matan makan anu nuju tuang teu kahambat alatan kudu nyandak heula sendok ka kolong."
Duleh: "Ari eta aya tungtung tali rapia dina cangkeng jang naon?"
Ujang: (bari seuri kapiasem) "Apanan ieu mah nalian gagaduhan abdi di lebet lancingan atuh..."
Duleh: "Naha bet ditalian sagala da moal kabur atuh?"
Ujang: "Kumargi abdi kedah tetep nyepengan sendok, janten upami tos kahampangan (pipis) kantun narik tali anu dina cangkeng maka otomatis gagaduhan abdi lebet nyalira tanpa harus dicepengan. Praktis sareng panangan abdi tetep steril."
Duleh: "Alus oge ide teh. Ngan ari ngaluarkeuna kumaha?"
Ujang: "Pan abdi nyepengan sendok cadangan, kantun nyongkel we ku sendok....."
Duleh : ?????

(Kintunan Kang Wira Hidayat, baraya group Facebook Banyolan Sunda)


Follow:
Instagram twitter