KB Sistem Kalender

share to whatsapp

Ceu Mumun jeung Nyi Ikok keur guntreng ngobrolkeun urusan alat kontrasepsi KB.
Nyi Ikok: "Kunaon nya Ceu kuring mah make KB teh teu aya nu cocok wae?"
Ceu Mumun: "Na kumaha kitu ?"
Nyi Ikok: "Puguh oge make pil... awak jadi ngabegangan, make suntik kalah jadi pendarahan/"
Ceu Mumun: "Tos nyobaan anu laina?"
Nyi Ikok: "Pake kondom salaki murukusunu, make IUD asa ngaganjel."
Ceu Mumun: "Cobaan atuh pake kalender?"
Nyi Ikok: "Dikumahakeun tah?"
Ceu Mumun: "Lamun salaki 'menta', langsung we cokot kalender terus turubkeun 'kanu' Euceu"
Nyi Ikok: %^@!

(Kintunan Kang Wira Hidayat, baraya group Facebook Banyolan Sunda)Follow:
Instagram twitter