Komplikasi Panyakit Bujur-Ceuli-Irung

share to whatsapp

Hiji waktu Kang Icham mariksakeun diri ka dokter Iwan. Eta mah ti barang asup ka rohangan nepi kadiuk, Kang Icham teu eureun bobos alias hitut... satengah menit sakali!

"Mangga, aya keluhan naon Kang?" tanya Dokter Iwan.
"Puguhan ieu, dok! Abdi abdi gaduh panyawat nu matak ngeselkeun tur matak ngerakeun. Unggal satengah menit sakali abdi hantem we hitut. Ngan eta, ku anehna teh teu disada sareng teu bau!!" ceuk Kang Icham.

Beres dipariksa, ahirna dokter Iwan mere 2 jenis obat ka Kang Icham.
"Tah, ti dinten ieu Akang kedah rutin ngaleueut ieu obat," ceuk dokter Iwan bari ngasongkeun obat, "Minggon payun mangga pariksakeun deui ka dieu, nya?!"

Minggu isukna, Kang Icham mariksakeun deui ka dokter Iwan.
"Kumaha Kang aya perkembangan?" tanya dokter Iwan.
"Eu.... perkembangan timana horeng, dok? Baroraah... hitutna mah angger we! Malah ayeuna mah ditambih kadangu disada sareng eta bauna menta ampuuun!" jawab Kang Icham.
"Sae atuh ari kitu mah!" ceuk dokter Iwan.
"Naha bet sae, dok? Sanes langkung parah?" tanya Kang Icham heran.
"Nya. Akang berarti tos damang tah panyawat pangambung sareng panyawat cepilna! Janten tiasa ngambeu sareng tiasa ngadangu!!!! Tah, ayeuna karek urang ubaran panyakit hitutna!!" jawab dokter Iwan bangun nu kesel; kumeh minggu kamari, manehna sorangan nu "menikmati" sora jeung bau hitut Kang Icham! Ari nu gaduh panyawat? Lempeng we...Follow:
Instagram twitter