Bangsat Munding di Rancabanyol

share to whatsapp

"Awwwwwwww!"
Jkok!! Buk! Plakkk...
"Ampuuuuuuuuun! Ampun... abdi ngaku salah. Tong disiksa deui!!" ceuk eta bangsat sembah depong ka nu nyiksa di hareupeun pos ronda.
"Lah, ampun-ampunan siah!! Dasar wewelek!!" Kang Iwan siap mere peureup buleud kana harigu eta bangsat.
Bukkk!!
"Tobaaaaaaaaat!! Ampun juragaaaan!!" ampir kapiuhan eta bangsat teh nahan nyeri.

"Bener sia maok munding Pa Kuwu?" tanya Pa Camat bari panon molotot.
"Muhun, Pa!"
"Sok kumaha siah kronologisna nepi sia katewak?" tanya Sekdes.
"Kieu yeuh Pa...!" teu kebat ngomong...
"Aing nanya ka bangsat, lain ka sia!!" ceuk Sekdes bari ngadegungkeun Kang Dedi.
"Sok siah jawab!" Pa Camat nyentak.
"Ka bangsat Pa nanyana! Sanes ka abdi!!" Kang Jack kesel da eta beungeut Pa Camat mani deukeut jeung cukang irungna.

Bangsat mimiti nyarita:
"Kieu... caritana mah. Baheula.... aya anak jeung indung. Anakna ngaranna Sangkuriang, Indungna ngaranna Dayang Sumbi..."
"Seblu!!!! Sia mah ngadon ngadongeng... memangna kita-kita inih anak PAUD?" ceuk Ceu Yuyu bari mawa halu 25 kg.
Leumpeuh disentak ku Ceu Yuyu mah, eta bangsat langsung nyarita:
"Muhun, Bu. Abdi teh katelah mah bangsat munding. Tadi wengi abdi rencana maok munding Pa Kuwu. Tah, tos dibawa tina kandang.... eta munding ditungtun. Ngan eta cilakana..."
"Cilaka naon Jang? Pek caritakeun ka Ceuceu sing jentre..." Ceu Resti rada leuleuy nanya ka eta bangsat, malah bari ngusapan sirah bangsat sagala.
"Muhun, Ceu. Abdi teh tadina maok munding teh hoyong gancang. Nya kukituna abdi nyandak motor RX-King. Supados pas kaburna tiasa langsung ngabiur. Namung, pas eta tambang ditalikeun... si munding teh teu daekeun lumpat tarik. Kapaksa we abdi nuturkeun kahayang munding! Ngajalankeun motor ge lalaunan..."
"Belegug sia mah jadi bangsat teh!! Lain nginjeum treuk nu aing atuh?" Kang Irfan milu keuheul kana kalakuan bangsat. Nu lain? Sumpah, ngan bisa kerung ngadenge Kang Irfan ngomong kitu.Follow:
Instagram twitter