Akal Lalaki

share to whatsapp

Mimitina mah teu pira. Hiji waktu Jang Jonih, menta idin ka pamajikanan rek meuli roko ka kios hareup. Na atuh, di deukeut kios roko manehna diajak ku babaturanna ka diskotik. Di dinya manehna dugem nepi teu inget waktu. Jaba deuih di diskotik teh manehna make ajojing heula jeung awewe.

Jang Jonih reuwas pas ningali jam tangan geus tabuh 3 janari. Manehna buru-buru ngaluarkeun spidol tina sakuna. Beungeutna diorat-oret, kitu oge leungeunna. Geus kitu, biur wae balik ka imah. Bener we pas mukakeun panto, pamajikanana geus masang beungeut jamotrot.

"Balik ti mana siah wayah kieu, hah? Cenah tadi rek meuli roko ka kios hareup?" tanya pamajikanana bari hohoak.
"Euh, tos... tos.. ti diskotik. Ajojing.... ulin jeung awewe terus nginum saeutik!" jawab Jang Jonih.

Pamajikanana ngahuleng sakedapan bari nilik-nilik.
"Make teu ngaku sagala siah! Gede bohong gableg salaki teh! Eta teu sadar beungeut jeung leungeun camerong kitu ku coretan spidol ? Laaah, aing ge nyaho sia mah geus eleh maen gapleh di pos ronda nya? Meunggeus asup! Ngerakeun gableg salaki teh aing mah. Maen gapleh wae elehan. Awas, mun isuk kabur deui ka pos ronda!" © Abah AminFollow:
Instagram twitter