300%

share to whatsapp

Saurang awewe ngadatangan dokter bari hariweusweus.
"Dok, salaki kuring jadi impoten 300%! Bener-bener cilaka, Dok!!"
Dokter katingal bingung.
"Ke...ke... asa ku araraneh. Salila jadi dokter kuring mah karek ngadenge aya lalaki impoten nepi ka 300% sagala. Kan abdi ge terang salaki Ibu mah mung 'gaduh' hiji nu teu berpungsina. Memang kapungkur mah panginten mun 98% teu berpungsi. Pami memang ayeuna total teu berpungsi mah paling nepi enyana oge polna 100%"

Jawab si awewe:
"Muhun, Dok. Makana eta! Balas ku frustasi, salaki abdi teh tadi enjing ngaduruk nu nembe dicarioskeun ku dokter.... teras manehna ge ngaduruk letahna, teras ngaduruk oge curukna!"
Follow:
Instagram twitter