Tong Dibaca Bisi Lieur!!

share to whatsapp

Si Kirdun teh dulur keneh kuring. Manehna anak lanceuk emang adi aki kuring. Kebeneran ayeuna papanggih jeung kuring di jalan waktu rek ngalongok pamajikan lanceukna nini ti gigir. Manehna ngan menta disalamkeun we ka pamajikan lanceukna nini ti gigir, da cenah manehna rek nguruskeun sawah nu adi bibi lanceuk beuteung. Kuring nanya ka manehna masalah lanceukan babaturan adi uyut nu ti pun paman. Manehna oge nanyaken kaayaan adi beuteung incu nini bibina uwa.Tadi mah manehna cenah ngan papapanggih jeung uwana adi indung nu cikal keur babarengan jeung dulurna uwana pamajikan alo nini kuring. Antukna, kuring ngajak ka manehna sangkan engke sore mun bisa mah papanggih di imah kolot alo nu ti emangna adi ti nini. Taya lian rek rek ngamusawarahkeun kawinan adi terena lanceuk bibina bapa.© Abah Amin
Follow:
Instagram twitter