Super Hero..rejing!

share to whatsapp

“Man, ti mana maneh. Meni lawas ti lawas teu katingali?” tanya si Hulk ka Spiderman.

“Ih, ari maneh, apanan kuring karek meunang juara. Menyapu bersih kabeh piala euy! Miluan lomba panjat dinding kamari,” ceuk Spiderman bari nyampeurkeun si Hulk nu keur cacamuilan ngadahar hui cilembu.

“Wah, wilujeng atuh. Bagi-bagi atuh traktiranana,” ceuk Hulk bari nyuruput bajigur.
“Hayang pangnraktirkeun naon?” tanya Spiderman bari diuk gigireun Hulk.
“Ah, kuring mah pangtraktirkeun cendol we dua... dreum!”
“Silaing mah, lain keur diet? Teu hade euy keur diet ngadaharan nu aya lemakan mah. Komo cendol mah apanan make cipati..”
“Terserah ente wae atuh..”

Sabot duanana keur ngobrol, kurunyung Ksatria Baja Hitam asup bari beungeutna katingali pias. Jiga nahan-nahan..
“Aduh, WC di mana nya? Titatadi geus teu kuat euy hayang setor yeuh! Ngan ieu baju hese dibuka...” ngadadak Ksatria Baja Hitam katingal bangun nu ripuh muka baju dinesna.

“Euh, maneh mah. Jaba eta kunaon deuih eta magnit dinamo jeung speaker narapel kitu na baju...?” tanya si Hulk.
“Ente mah jiga teu ngarti. Apanan baju kuring tinu baja. Sagala benda magnet pasti narapel. Jaba kuring mah keur lieur yeuh neangan laundry, aya sabulanna baju baja ieu can diseuseuh. Hanjakal we euweuh nu narima pang-laundry-keun! Geus lah engke deui ngobrolna, urang neangan WC heula yeuh!” Walon si Ksatria Baja Hitam bari tuturubun indit. Kabeneran aya jalma kaluar ti WC. Ari pek teh manehna singhoreng Iron Man alias manusa beusi.

“Euh, saruana geuning Jang Kstaria ripuh jiga kuring. Kuring ge mun teu kuat tadi nahan mah, geus kaborojolan manten. Mangga Jang kalebet. Tong poho mayar nya sarebu maratus!”
“Naha bet sarebu maratus? Biasana ge sarebu?” tanya Ksatria Baja Hitam.
“Di dinya rek B-A-B lain?”
“Nya!”
“Ih, pan urang kudu ngarti. Mun kahampangan mayarna sabaraha?”
“Limaratus!”
“Mun BAB?”
“Sarebu!”
“Salah. BAB mah kuduna mayar sarebu limaratus...”
“Naha?”
“Lain apanan, mun urang BAB geus pasti kudu kahampangan? Kecuali didinya bisana BAB wungkul, tanpa kahampangan. Tah, eta mah karek mayarna sarebu!”
“Kumaha ilaing we lah. Buru yeuh teu kuat!”
Ksatria Baja Hitam ahirna cingogo. Kadenge manehna ngaheujeun. Ngan, teu lila...kadenge manehna ngutruk.
“Na ari silaing Iron Man! Jail teh kabina-bina! Gayung bet dibawa sagala atuh! Maenya aing
engke ngisang kudu asup kana bak?”

Si Iron Man buru-buru ngabalikkeun deui gayung. Da sieun si Ksatria Baja Hitam nekad. Atuh, aya bahan moal laku tah WC umum teh.

***

“Na, aing mah teu kaop moe lauk asin. Euweuh jeung euweuh we! Saha na nu malingna? Maenya ucing garong?” Pabeubeurang neng Wonder Woman geus ngutruk.

Teu lila...
“Ceu, hampura. Kuring nu ngadahar lauk asin nu dipoe na suhunan. Lapar tuda. Ti kamari neangan kana wadah runtah ge meni euweuh dahareun pisan...”

“Mmmmh, na ari aceuk Cat Woman atuh sanes wawartos. Mun nyaho kitu mah euceu ge moal ambek-ambekan teuing!”
Mojang Ucing alias Cat Women ngan ngabelehem.

“Ari euceu peuting ka mana?”
“Is, apanan euceu mah geus konser jeung Mulan Jameela. Apanan euceu ayeuna mah duet bareng jeung Mulan, nyanyikeun: ... Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa harus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja....” ngadadak Wonder Woman nyanyi bari ngagaya jiga Wulan Jameela.
“Euleuh-euleuh ari euceu! Hati tina besi sareng baja mah apanan simkuring!” ngadadak Gatotgaca
ti luhur langsung euntreup na tangkal nangka hareupeun imah.

“Eh, lelekong ganteng! Ti mana, yi?” tanya Cat Woman cumentil.
“Ti bengkel, ceu. Tos uubar.” Ceuk Gatotgaca bari turun ngadeukeutan eta dua mojang.
“Naha ti bengkel? Gering mah lain ka dokter atuh?” tanya Wonder Woman.
“Ih, ari Euceu. Apanan geus nyaho, yen kuring mah: otot besi tulang waja! Jadi mun gering teh kudu ka bengkel!”
“Ari ayeuna arek ka mana?”
“Rek ka Cigondewah meuli kaen. Ieu baju geus rada rangsak. Kamari asup kana baling-baling pesawat! Sakalian rek ngalongok Bima!”
“Euleuh, Cep Bima kunaon kitu?” tanya Cat Woman panasaran.
“Era diomongkeun ge. Tapi, bae lah dibejaan. Kamari teh cenah manehna meunang hadiah ti sponsor, Kuku Bima. Manehna dibere jamu Kuku Bima dua colt diesel. Ku manehna eta jamu diinum aya kana dua galonna. Ih, ari pek teh ayeuna kukuna manjangan aya kana tilu meterna. Karunya, menta dibantuan pangneukteukankeun! Mangga atuh ceu, permios!” geus kitu mah, Gatotgaca ngapung ngawang-ngawang. Geus diluhur, manehna nutupan beungeut. Era sorangan, da di handap katingal aya awewe keur mandi di MCK nu euweuh hateupan.

***
Jang Batman huleng jentul.
“Kunaon Kang meni jiga nu parusing kitu?” tanya Robin bari neukteukan suluh.
“Pusing euy. Tadi peuting kuring diudag-udag kalong wewe. Bogoh cenah. Ieu geura meni nga-SMS sagala ... hayang papanggih di deukeut astana!”

“Ah, nu kitu wae dipikiran, Kang. Mending ayeuna mah kumaha carana ngelehkeun si Joker!”
“Aeh, heueuh asa kaingetan. Basa kamari ngaronda, si Joker geus embungeun garelut deui jeung urang-urang!”
“Naha Kang? Asa ku araraneh teuing manehna jug tobat kitu. Sieun ku urang duaan nya?” tanya Robin bari nyampeurkeun Batman.
“Lain. cenah manehna ayeuna mah hayang tobat moal maen remi deui. Ayeuna mah ngaranna ge ganti lain Joker deui, jadi Balak Genep. Nya, manehna ayeuna mah jadi resep gapleh jeung Pa RT di posyandu!”
“Sukur atuh ari kitu mah. Lamun geus euweuh musuh deui, naon atuh pagawean urang ayeuna?”
“Urang nguseup we ayeuna mah di Situ Ciburuy. Cenah keur alus laukna...”
“Ah, sing laukna loba ge... angger we hese dipancing. Komo, saya mah sok nyeredet hate lamun ningali ngeplak caina...”
“Na, ari silaing jadi mamawa Nining Meida, make ngaitkeun jeung lagu Bubuy Bulan sagala. Geus ayeuna mah urang jual heula baju seragam urang ka Tegallega! Kan urang duaan geus pangsiun!”

***

“Ieu kunaon macet pisan nya, Jang Uto?” tanya Aang “si Avatar” ka Naruto.
“Si Komo nu bencelung tea mah, jadi we macet! Tingali geura...si Komo ngadon maen kaleci di tengah jalan!”

Si Aang nu keur narik delman ngadadak turun. Dasar manehna mah penguasa api, air, tanah, jeung udara...jug busssssssss! Si Komo ngacleng ti tengah jalan ku hapukan angin nu dikaluarkeun ku jurus si Avatar tea. Teu pira ngan jurus penguasaan angin: manehna ngaluarkeun jurus hitut satekerkebek!

“Jagoan euy di dinya mah!” puji si Naruto nu diuk na delman bari nutupan irung.
“Duh, hapunten we Jang Uto mun rada bau! Hayu ah urang teruskeun deui lalampahan urang. Kamana nya ayeuna?”
“Ka alun-alun we, kuring hayang meuli kaset Darso nu Kabogoh Jauh tea!”

“Embung ah. Mending ayeuna mah ka imah Kang Ibing we. Kuring rek ninggalian domba. Butuh yeuh keur aduan. Rek diadukeun jeung anjingna si Sinchan!”

***

“Nepangkeun, simkuring satria 212!” Wiro Sableng ngajak sasalaman ka Gundala Putera Petir.

“Naha kang bet na dada ditulisan 212? Aya filosofina?” tanya Gundala.
“Ih, ari maneh. Alus keneh 212. Coba bayangkeun lamun 147..karunya ka Telkom atuh! Da budak ayeuna mah sagala panasaran. Kamari ge disangkana 212 teh nomer layanan umum. Untung pas dicobaan ditelepon teu nyambung!”

“Nya bener! Coba lamun 147 mah geus pasti operator Telkom sibuk kunu jail! Komo deuih mun ditulis na dada 911 mah!”

“Tapi, kuring ge jadi kaideuan euy. Nomer ieu rek dikomersilkeun. Jadi engkena ditambahan dina dada: Anda ingin hidup senang? Ketik Reg-Primbon kirim ke 212. Jika ingin berhenti berlangganan, ketik unreg!”
“Alus Kang ideu teh. Ngan nulisna kumaha. Pinuh atuh engke dada akang ku tulisan?”
“Nyaeta keur dipikiran make font size nu kumaha nu kira-kira cocok! Ari maneh rek ka mana?”
“Ih, apanan ayeuna keur usum hujan. Loba petir. Rek ditewakkan. Lumayan keur cocoaan budak di imah. Mangga kang, abdi sakantenan bade nyampeur si Flash!” jawab Gundala Putera Petir bari indit.
© Abah Amin
Follow:
Instagram twitter