Hidup Pasea!!!

share to whatsapp

Nyi Ijah jeung Mang Tarsam kabeukina teh pasea jeung pasea weh. Eta salaki-pamajikan teh kudu aya we pipaseaeun teh, ti mimiti hal gede nepi hal leutik. Antukna, hiji poe mah maranehna bosen oge.

Geus gencatan senjata...
"Geus nya Kang, asa cape urang teh pasea wae?" ceuk Nyi Ijah.
"Nya, puguhan Akang oge rumasa cape urang rumah tangga teh ngan ampir tiap panggih pasea jeung pasea!" ceuk Mang Tarsam bari ngarangkul Nyi Ijah.
"Hampura Nyai nya, Kang? Nyai rumasa loba salah... sok keukeuh peuteukeuh!"
"Is, justru Akang nu kudu menta hampura ka Nyai. Rumasa Akang bedegong!"
"Ah, Nyai ...nu loba salah mah Kang!"
"Ih, justru Akang... nu rea salah mah Nyi!"
"Si Akang mah... Nyai nu loba salah!!"
"Eh, sia mah dibejaan teh!! Aing nu loba salah!"
"Sia? Aing nyaho nu loba salah mah. Matakna aing menta hampura ka sia!!!"
"Yeuh!! Dengekeun, aing nu loba salah mah. Hampuraeun siah aing mah!"
"Nya... sia mah kitu? Panan aing nu menta hampura tiheula!!"
"Wewelek gableg pamajikan teh! Nurustunjung!"
"Sia nu nu nurustunjung. Dasar salaki teu gableg cedo... geus nyaho pamajikan mah ngelehan tiheula menta hampura ka didinya!"
"Beu! Hayang dikepret siah ku aing?"
"Sok siah wani mah! Aing teu sieun... aing bisa-bisa mantog deui ka imah!"

Antukna mah dur der deui! Piring, rantang, asbak, pot kembang, ember, jeung sajabana, beak jadi alat "perang" deui. Pasea kalahkah beuki rongkah!! © Abah AminFollow:
Instagram twitter