Tanda-tanda Jelema Kacanduan Internet

share to whatsapp- Leuwih loba neuteup layar monitor tibatan neuteup beungeut salaki atawa pamajikan.
- Kabeukina nga-download nu piduiteun tapi embung lamun nga-upload ka batur!
- Lamun ngomong teu nyambung... pasti keur disconnect.
- Waktu di jalan macet, saderek pasti ngutruk bari kesel: lemot pisan euy jaringanna!
- Lamun miluan multilevel marketing (MLM) make pola Add jeung Konfirm.
- Kecap "ngunduh mantu” digantu ku “nga-download mantu”! Atawa kecap “turun unggah” diganti ku “turun upload”.
- Mas kawin nu dipikahayang di poe kawinan nyaeta: saperangkat komputer jeung modem. Tunai!
- Bel di imah aya tulisan: Click here to continue.
- Di panto kamer mandi aya tulisan,”This site contains adult material, please verify your age”.
- Saderek pasti nanyakeun ka tukang pos: aya email anyar teu keur kuring?
- Ngimpi saderek sok dimimtian ku: http://www.
- Saderek nggunakeun search engine lamun keur neangan anak, pamajikan, atawa salaki nu can balik wae nepi ka peuting.
- “Unable to locate your server!” Ceuk saderek lamun narima telepon salah sambung.
- Budak dibere ngaran Ujang.gov ameh engke jadi PNS alias pegawai negeri sipil, Icih.edu sugan engke manehna bisa jadi sarjana, atawa Juned.com… supaya bisa jadi tukang dagang.
- Lamun keur sare terus kerek, sorana jiga handshake modem.
- Saderek hese pisan ngagerakkan ramo dan online wae salila 36 jam.
- Lamun aya masalah teh sok hayang wae UNDO. Lamun waktu gajihan hayang geura REDO.
- Mun tukang nyukur di hareup pasti aya tulisan: Terima CUT rambut!
- Lamun kenalan jeung batur, saderek pasti ngenalkeun diri: youremail@yahoo atawa www.domain.com. Bari nanya: ASL PLS?
- Lamun nyieun tatto, ditulisan “This body best viewed with Internet Explorer 5.5 or higher”.
- Lamun balik ti antrian meuli tiket kareta keur mudik pasti ngomong: “request time out!!!”
- Lamun keur stres jeung otak keur jangar, pasti nu dilakukeun: Ctrl-Alt-Del.
- Lamun beunang ku panyakit nyalahkeun: virus.
- Sok hayang nga-hack kamer mandi tatangga sabeulah!
- Istilah ngadubako diganti ku: “Hayu ah urang chatting di pos ronda!”
- Satiap jelema nu rek nganjang ka imah sok ditanya: user name jeung password-na. Mun teu cocok dititah balik deui.
- Mun geus sapatemon jeung pamajikan atawa salaki, kudu Login jeung Logout!
- “Keur offline euy!” hartina keur tanggal kolot. Lamun keur boga duit terus ulin ka mall hartina kayaan keur online.
- Mun mere duit gajihan ka pamajikan sok ngomong:”Mah. kade artosna enggal di-save nya?”
- Tukang laden di imah dilandih: Server!
- Mun keur pasea jeung pamajikan,ngomongna: “Keur crash euy di website uingna! Jadi we kapaksa di-format deui.”Follow:
Instagram twitter