Peradaban Indonesia

share to whatsapp

Mexico:Arkeolog Mexico ngalaporkeun yen maranehna geus ngalakukeun penggalian diantara ruruntuhan peradaban Aztec. Saenggeus penggalian sajero 300 meter, maranehna manggihan kotak surat. Geus kitu mah bisa disimpulkeun yen 500 tahun ka tukang, suku Aztec geus ngenal peradaban surat menyurat dina berkomunikasi.

Mesir:Ahli purbakala Mesir nu ngalakukeun penggalian di sabeulaheun patung Spinx, manggihan kabel telepon dina kedalaman 200 M. Bangsa Mesir nga-klaim yen bangsa maranehna geus ngenal telepon ti jaman King Tut.

China:Saenggeus ngalakukan penelitian diantara patung Teracota, arkeolog manggihan serat kaca. Bangsa China nga-klaim yen peradaban maranehna leuwiih maju tibatan bangsa Mesir, kusabab geus ngenal fiber optic ti jaman dinasti Ming.

Indonesia:Ahli purbakala nu ngalakukeun penggalian di sisi candi Borobudur nepi kedalaman 100 meter teu manggihan nanaon. Diteruskeun nepi kedalaman 500 meter, malah nepi ka 1000 meter. Maranehna tetep teu manggihan nanaon salain taneuh jeung batu. Ahirna, maranehna nyokot kasimpulan, yen bangsa Indonesia ternyata paling maju ti bangsa-bangsa sejen di dunia. Ti jaman dinasti Syailendra, bangsa urang geus ngagunakeun: teknologi wireless.
Follow:
Instagram twitter