Leuwih Nyeriiiiiiii...

share to whatsapp

Ieu mah carita hiji guru awewe nu keur nerangkeun ngeunaan bungbuahan. Pikeun pengajaran leuwih jentre, eta guru ngagambar buah jambu aer dina bor, terus manehna ngabalikken awakna terus nanya:
“Sok....saha nu terang, ieu gambar naon cobi?” tanya guru bari nunjukkeun gambar nu bieu nu digambar ku manehna.
“Imbiiiit!’ jawab murid-murid saur manuk.
Atuh si guru bangun reuwas campur keuheul.
“Sakali deui..ieu gambar naon?”
“Imbiiiiit!”

Si guru teu kuat ngadenge jawaban murid-muridna teh. Nepikeun manehna ceurik. Sabot keur kita kabeneran aya kapala sakola ngaliwat. Eta Kapala Sakola asup ka kelas terus nyarekan murid-murid.
“Bener-bener maraneh mah geus diluar wates, make nyieun guru maraneh ceurik sagala! Sing sopan ari ka guru teh!” laklak dasar Kapala Sakola nyarekan murid-murid. Murid-murid ngan bisa jempling.

Teu lila Bapa Kapala Sakola ngalieuk kana bor, manehna ningali gambar nu aya di dinya.
“Wah...ieu mah bener-bener geus kaleuleuwihi! Dasar budak bentengur kabeh, malah geus wani-wani ngagambar bujur dina bor sagala!! Hayoh ngaku siah, saha nu geus wani-wani ngagambar ieu bujur?!!”Follow:
Instagram twitter