Flu Burung Jeung Sapi Gila

share to whatsapp

Di Kampung Bojong Kenyot keur diayakeun penyuluhan ngeunaan kasehatan. Nu jadi narasumberna nyaeta ti petugas kasehatan satempat. Harita keur diayakeun sesi tanya jawab.

Warga: “Punten, Pa. Sim kuring bade tumaros, ahir-ahir ieu nuju rame istilah flu burung sareng sapi gila. Nu janten patarosan: naon nu disebat istilah flu burung sareng sapi gila teh? Nyuhunkeun penjelasan nu jentre!”

Petugas: “Sae pisan eta patarosan teh. Bapa-bapa mawih ibu-ibu, nu disebat flu burung teh nyaeta ngandung ciri-ciri utama. Upami aya manuk kagungan para saderek bersin-bersin sareng sok ngahodhod alatan panas tiris sareng sok ngucur wae tina irung manuk para saderek, tah eta nu disebat flu burung teh! Pencegahan sareng pengobatanna nyaeta enggal pasihan simbut ka eta manuk, sareng oge pasihan obat flu!

Tah perkawis patarosan kadua, nu disebat sapi gila nyaeta, sami ngandung ciri-ciri tertentu. Upami di sisi jalan aya sapi katingal caludih sareng mapay-mapay jalan teu tangtu arah, teras sok milarian kuntung roko, ditambih seuseurian atanapi seserengehan nyalira. Percanten ka sim kuring, nu kitu nu disebat sapi gila teh. *
© Abah AminFollow:
Instagram twitter