Profil Banyolan Sunda


Komnunitas Banyolan Sunda diadgekeun taun 2009 nu mangrupakeun jumplukan baraya nu resep kana heureuy-herueuy Sunda. Utamana mah pikeun ngaraketkeun tali mimitran papada baraya. S

Profil Komunitas Banyolan Sunda:
Ngaran komunitas: Banyolan Sunda
Tagline: Seuri teu meuli, bungah teu menta
Kampung virtual: Kampung Rancabanyol
Tanggal diadegkeun: 6 Februari 2009

Widang Kagiatan:
1. Ngokolakeun carita, gambar, jeung video heureuy Sunda di media sosial (blog, facebook, instagram, twitter, youtube)
2. Silaturahmi anggota kalayan ngayakeun kagiatan kopi darat rutin.
3. Pemberdayaan masyarakat (community development) dina widang UMKM, sosial, jeung pendidikan (pelatihan UMKM, promosi produk, bakti sosial, pelatihan nulis, ngadegkeun Taman Bacaan Masyarakat/TBM).
4. Ngokolakeun situs promosi wisata Jawa Barat jeung portal-portal online.
5. Ngayakeun event seni budaya Sunda (pentas lagu Sunda, kaulinan barudak, pelatihan diajar basa Sunda, jsb.)

Media Sosial:
1. Group Facebook: Kampung Rancabanyol
2. Instagram: @banyolansunda
3. Twitter: @banyolansunda
4. Channel Youtube: Rancabanyol