Panineungan Tradisi Lebaran di Lembur

share to whatsapp


Lebaran keur urang Sunda mah jadi momen salain pungkasna bulan puasa oge keur leuwih ngaraketkeun silaturahmi dulur jeung baraya. Di handap ieu sabudeureun momen tradisi Lebaran di Tatar Sunda di lembur/jaman baheula.

1. Silih anteuran
Ieu tradisi nu geus jarang, komo di kota. Barudak sok dititah kolotna mawa rantang nu dieusian asakan. Geus nepi ka dulur atawa tatangga tuluy eta eusi rantang dipindahkeun bari dieusi deui ku asakan nu narima. Tuluy we kitu papada tatangga silih anteuran. Malah teu jarang, eusi rantang nu ti imah teh balik deui. Di dieu aya hukum perputaran. Nu pastina eusi rantang moal "zonk" alias kosong, pasti we dibales deui eusi.

2. Nutu pare
Lisung jeung jubleg jadi alatna. Mun rek Lebaran teh, ibu-ibu geus narutu pare. Parena bisa pare biasa atawa ketan. Engke beasna dijadikeun bahan keur mayar zakat fitrah. Mun pare ketan biasana dijeun keur bahan opak, wajit, atawa peuyeum. Mun keur nyieun adonan opak, teu jarang barudak mah sok ngagelomkeun adonan opak nu liket. Teu jarang sok nepi kabuhulan.

3. Momen ngariung
Geus pasti tangtuna Lebaran mah keur ngariung utamana keur nu marudik. Tapi ngariung jaman baheula jeung kiwari mah aya bedana, komo di kota mah. Baheula mah di lembur, rengse sholat Ied di masjid nu sok ngayakeun dahar bareng. Kadahareunna biasa sumbangan ti warga.

4. Sare entep pindang
Disebut sare entep pindang teh da memang kawas pindang di pasar. Dulur nu marudik ti kota biasana ngadon mondok di imah kolot/dipikolot, saperti di imah aki. Peutingna sare bareng, biasana di tengah imah. Tah, ieu momen khusus teh dimana sare kadang sok hareudang jeung mun geus sarare suku silih tojer, dampal suku dulur kadang nangkring na beungeut.

5. Dibagi duit
Ieu keur barudak jaman baheula mah jadi momen nu ditungguan. Da Lebaran teh waktuna meunang duit leuwih. Nya, meureun najan jaman ayeuna ge teu beda jauh. Ngan dibanding barudak jaman baheula mah hayang duit leuwih teh hese dibanding barudak jaman ayeuna. Atoh pisan mun Lebaran teh, bisa meuli alat kaulinan atawa jajanan nu dipikahayang. Nya, jaman baheula mah hayang meuli Ciki atawa cokelat rada mahal ge beda jeung kawas budak ayeuna.

6. Boga baju dulag
Kiwari mah leuwih biasa disebut "baju Lebaran" tea. Baheula mah biasa disebut baju dulag atawa baju bedug. Beda jeung barudak jaman ayeuna nu kasebut gampang hayang boga baju anyar teh. Salain bisa meuli langsung oge bisa meuli sacara online. Baheula mah, umumna estuning disebutna sataun sakali hayang boga baju anyar teh. Rada waswas mun geus poe lilikuran can kabeuli baju dulag teh. Mun waktuna dipake keur poean Lebaran, kadang sok dibandingkeun jeung baju babaturan alias paalus-alus.

7. Ngadulag
Ngaran nabeuh bedug jeung kohkol jeung barudak di lembur mah jadi tradisi tiap malem Lebaran. Kolotna sok nyarieun obor awi tuluy dipasang di sapanjang jalaneun lembur. Ngadulag jeung takbiran di masjid teh kadang nepi ngong adan Subuh. Atuh pas solat ied teh lelenggutan nahan tunduh.

8. Khong Guan eusi rangginang
Mun jaman kiwari jadi katelah/viral gambar "penipuan" kaleng Khong Guan eusi rangginang sabenerna geus ti jaman heubeul. Kolot baheula mah, ngaran boga kueh kaleng Khong Guan teh bisa kasebut boga prestise alias rada mewah. Tah, mun eta eusi kaleng geus beak biasana dieusi ku rangginang, opak, atawa kadaharan lainna. Jeung deuih, mun kalengna eusi keneh aneka kueh, barudak mah sok paheula-heula neangan kueh wafer.


Follow:
Instagram twitter