Siasat Kunti

share to whatsapp

"Kieu we Gan Camat. Engke mun aya Kuntilanak Serenity kaluar siapkeun paku. Keun sina nyampeurkeun. Geus deukeut...tah embun-embunana ku Akang langsung tanceban paku!" ceuk Komandan Hansip.
"Ok siap Dan. Uing rek nyoba. Tuman lah si Serenity teh.. sirahna urang tanceban paku!" omong Camat bari tuluy mawa paku.

Jam 1 peuting, keur hujan ngaririncik, Camat nungguan si Serenity na handapeun tangkal caringin deukeut astana. Heuleut satengah jam, bener si Serenity datang...ngan manehna make helm full face!Follow:
Instagram twitter