Doel's Syndrome

share to whatsapp

Hiji waktu, Jang Ojil dititah ngarang ku guruna ngeunaan lagu Sunda. Manehna nulis kieu:

Balik ti SUMEDANG, DADANG bareng jeung MANG DARMAN. Basa JOL di BANDUNG, manehna papanggih jeung MUMUN, anak CEU ROMLAH. "Ah, HOREAM...GEULEUH! KADUHUNG PANGGIH, si eta mah rada SOMSE! Kudu DITALIPAK. Mending ka AI atawa ka NANI kajeun SAMI-SAMI HESE tapi matak SONO BAE!". Pikiranna jadi KUMALAYANG, manah LINU, PABALIUT. Tah, basa lalajo PERSIB jeung ROHENDI, manehna niat neangan nu lian, tuluy papanggih jeung SI MANEHNA, AWEWE SAPI DAGING. Tuluy kenalan: "nepangkeun NAMI ABDI JURIG!" Beu! Ari sugan teh NYI IPAH. © Abah Amin
Follow:
Instagram twitter