Lirik Lagu "Jalan Braga" Hetty Koes Endang

share to whatsapp


Hetty Koes Endang - Jalan Braga

Jalan Braga jalan intelek
tidak boleh masuk keretek
beca, roda, bemo, honda jalanna muter
ter datang ti kaler ... har kaburu lieur

Jalan Braga mobil plat beureum
perhiasan emasna reunceum
tahan harga jaga gengsi meuli tarasi
duh kukurilingan har teu beubeunangan

Jalan Braga tempat shoping jalma gede
soal harga itu mah soal sepele
tontotan gratis pamer mode nu gareulis
dulak-dilak ucad-aceud nu nenjokeun panas tiris

Jalan Braga tetep teu robah
teu galider tahan sajarah
gunta ganti henteu niru cara nu sejen
tuh jalan nu paten ... hey jalan konsekwen

Jalan Braga heurin ka gigir
satengahna beak ku parkir
pareng macet lalu lintas
hese rek mundur, duh baeud nu ngatur
keun wayahna sabar

Jalan Braga jadi jalan kelas hiji
jadi catur pangimpian urang sisi
pusat perdagangan urat nadi Kota Kembang
pageuh kuat Jalan Braga ngarojong ka balarea

Follow:
Instagram twitter