Meunang Jodo di Rancabanyol

share to whatsapp


Jodo mah titis tulis ti Gusti. Tapi ari kangaranan usaha neangan jodo mah tetep kudu ditarekahan ku manusa. Carana meunang jodo rupa-rupa, aya nu meunangkeun jodo tina wawuh di jero DAMRI, salah sambung nelepon, diwawuhkeun ku babaturan, di sakola atawa di kampus, nepi jaman kiwari mah aya nu bisa meunangkeun jodo ti dunya maya. Tah, di Rancabanyol alias Komunitas Banyolan Sunda ge, alhamdulillah tos aya dua pasang nu bisa jatukrami. Kang Icham alias Humas Rancabanyol ngengingken Neng Chie D Lawian nu dirapalan di daerah Cicapar, Cipatik. Oge tanggal 9 September 2012 kamari nyusul Kang Uyung (di FB mah katelah Bunhaw) sareng Nenk Nunk nu nyanghareupan petugas KUA di daerah Cijalu, Cikampek.


Luyu jeung kabiasaan, mun aya acara model kieu teh baraya tos surti kalayan ngabring ka tempat pasangan ngayakeun hajat. Karasa pisan duduluran di Rancabanyol mah, susah-senang baraya bisa saling ngarasakeun. Istilahna rek nebeng-nebeng wae mah teu kudu kana angkutan umum, baraya nu kabeneran boga kandaraan nyadiakeun diri mobilna pikeun ditumpangan. Atuh mun daerahna aya di wewengkon Bandung keneh mah, teu saeutik baraya nu sok ngabring oge konvoi kana motor.Balik deui kana masalah jodo, meureun da ngaranna ge makhluk sosial. Najan heureuy atawa sok mindeng ngumpul ngariung, aya wae nu niat: susuganan meunangkeun jodo. Hal eta teu dipahing jeung normal pisan di lingkungan komunitas ieu mah. Da memang geus kodrati manusa mun boga niat pikeun neangan tarekah sangkan bisa meunangkeun pasangan. Atuh rupa-rupa oge kaayaan baraya teh, aya nu lelengohan parawan-bujang. Oge aya nu (punten) pipirakan jeung pasangan alatan rumah tangga pipisahan atawa ditinggalkeun maot ku pasanganna. Ieu ku pupuhu oge baraya lainna teu jadi masalah.

Ngan meureun asal merenah carana tur teu nimbulkeun hal-hal nu teu dipikaharep, misalna sakadar iseng ngaheureuyan nu lain. Di komunitas ieu aya nu jadi bagean pelayanan "curhat" nepi ka nu jadi panglayar keur maheutkeun niat ti baraya nu niat ngarumah tangga. Ieu aturan teu katulis teh minangka upaya supaya hubungan papada baraya bisa merenah. Najan dina prak-prakanna mah sok aya nu rada era-era pikeun ngabolekerkeun status hubunganna. Tapi, ku rasa duduluran mah akhirna teu saeutik nu geus papada surti kana kaayaan masing-masing. Kadituna rek milari jodo, mangga kantun usaha nyalira. Bilih peryogi panglayar ti baraya lain, meureun kudu apal saha-sahana nu kira-kira pantes jadi Mak Comblang.

Mugia pasangan di Rancabanyol anu nu tos ka bale nyungcung ieu sing runtut raut, lulus banglus, apanjang-apunjung, sing lancar tur barokah rejekina, adoh balaina, jatnika salalamina, sing sakinah mawadah warrahmah dina enggoning ngalakonan rumah tangga.
Follow:
Instagram twitter