Bener Miskin!

share to whatsapp


Geus kawin.

"Kang, geuning Akang teh miskin-miskin teuing nepi ka dulur ge geuning teu boga ?"
"Eh... Nyai mah. Apanan Akang baheula ge geus ngomong ka Nyai?"
"Ah, iraha? Jaman bobogohan?"
"Enya. Inget teu basa Akang ngaharewos kieu ka Nyai: 'Di dunya ieu, ukur Nyai hiji-hijina milik Akang!' Nyai kalahkah ngajawab: Oooh.. co cweeeeeeeet, beib!' ceuk Nyai bari nyiwit Akang. Inget teu? Tah, padahal harita Akang geus ngomong sajujur-jujurna ka Nyai!"
Follow:
Instagram twitter