Games: Dam-daman

share to whatsapp

Dam-daman teh kaasup kaulinan urang keur leutik. Da jaman ayeuna mah barudak ayeuna leuwih resep maen kaulinan di rental PS atawa di mall. Ieu mah itung-itung mulangkeun panineungan jeung ngasah otak, di handap ieu aya game dam-daman. Ieu kaulinan versi online teh rada beda jeung dam-daman konvensional nu biasa dimaenkeun ku urang. Ngan cara maenna mah sarua nyaeta ngahakan "bidak" musuh. Lamun dina dam-daman konvensional mah make garis (biasa nyieun garisna teh make kapur jeung "bidakna" make batu karikil atawa siki asem). Tapi, itung-itung ubar kesel, teu aya salahna lamun game ieu dicobaan. Bidak saderek nyaeta nu oranye. Cara mindahkeunna mah klik heula bidak nu oranye terus tempatkeun di kotak nu dipikahayang (tong di-drag, klik wae kotak kosong nu dimaksud). Wilujeng silih hakan bidak.

Follow:
Instagram twitter