Kaceplosan

share to whatsapp

Di jero imah, Jang Ojil ceuceuleuweungan nyanyi.
"Tongtolang nangka... kawinan bapa. Poe Salasa teu beja-bejaaaaa! Aduh, aduh si Ba...."
Can kendat Jang Ojil nuluykeun, Mang Emplud nu keur ngasah bedog di pipir imah ngajorowok:
"Siah Sojil. Lain poe Salasa! Poe Kemis nyahooooo!!"
Teu lila sora Nyi Ikem ngajorowok ti pawon:
"Naooon!! Siaaaaaaah??!!!"
Mang Emplud mangpret ka lebak, teu paduli bedog nu keur diasah. Manehna ngagerentes:
"Gelo teh! Aing kaceplosan. Gara-gara si Sojil tuda."

© Abah Amin

Follow:
Instagram twitter