Kamar Tahanan Kosong

share to whatsapp


Saurang Pamuda anu keur ngalamun di pos ronda, teu pupuguh jol ditewak ku pulisi. Si pamuda reuwas.

Pulisi: "Anjeun kudu milu ka kantor ayeuna keneh!"
Pamuda: "Hor? Naon kalepatan abdi, Pa? Abdi mah rarasaan teu aya urusan sareng kriminal!" (Bari mugen)
Pulis: "Memang, anjeun euweuh salah nananaon. Pokona maneh kudu kabawa ka kantor ayeuna keneh! Kuring kudu setor tahanan, sabab kamar tahanan keur kosong. Lebar, euweuh nu ngeusian."
Pamuda: ??????

(Kintunan Kang Iwan Bagjasalawasna, Baraya Banyolan Sunda.)
Follow:
Instagram twitter