Harga Diri Preman

share to whatsapp

Basa ningali Yayan Bedog kaluar ti warung nu tempatna rada buni, Ustad Hadad geus curiga. Komo pas ningali eta preman kampung teh mawa botol nu dibulen make koran.
"Moal salah, rek mabok deui tah jelema teh!" gerendeng Ustad Hadad ka Hansip Benno.
"Bener Pa! Kudu ngajaran diwarah tah. Panan eta kaasup pekat... penyakit masarakat!"
"Yu ah, urang interogasi!"

Basa Yayan Bedog ngaliwat ka hareupeunana...
"Ka dieu siah! Maneh rek mabok deui, nya?" Ustad Hadad nanya bangun nu teugeug.
Yayan Bedo reuwas.
"Eu...eu..henteu! Sing sumpah Tad, abdi mah moal mabok!"
"Ari eta siah botol make dibulen ku koran sagala? Naon deui lamun lain inuman!"

Hansip Benno langsung ngarebut botol. Barang dibuka:
"Geuning ieu mah kecap?" tanya Hansip Benno.
"Eu...eu... puguhan abdi teh dipiwarang ngagaleuh kecap ku pun bojo. Eu...eu...."
"Eu...eu....eu terus siah! Kitu tah ari kabiasaan teh. Teu kaop meuli nu rupana botol, hayoh ngadon dibungkusan ku koran. Abong-abong tukang mabok ilaing mah! Rek ngajaran mabok kecap euy?!!" Ustad Benno nyentak. Yayan Bedog nyerengeh bari langsung tungkul.
"Kieu yeuh nu saleresna mah. Abdi teh kahiji isin, kadua ngajaga harga diri salaku preman. Ma enya preman dipiwarah ngagaleuh kecap? Supados rada gaya sakedik, nya dibulen ku koran! Pan engke pami aya balad abdi nu ningal teh...moal nyangki ieu kecap!"

© Abah Amin


Follow:
Instagram twitter