Jin

share to whatsapp

Aya saurang lalaki keur ngayakeun panalungtikan di jero guha. Kabeneran eta di jero guha teh aya lampu wasiat. Na, atuh pas ditiup eta lampu wasiat... serebung teh aya haseup. Kaluar jin.
"Hayang naon hidep, hah? Pek kedalkeun! Kuring baris nedunan 3 pamenta hidep!" ceuk eta jin.
"Kahiji! Kuring hayang koruptor di Indonesia ayeuna keneh kabeh katewak!"
"Pamenta kadua?"
"Hayang harga bengsin jadi 1000 saleterna!"
"Katilu?"
"Kuring hayang perusahaan asing nu aya di Indonesia kabeh jadi dipimilik ku bangsa sorangan!"

Si Jin ngahuleng sakedapan. Tuluy manehna bunuh diri! © Abah Amin
Follow:
Instagram twitter