Harti Ngaran Tempat

share to whatsapp

Ieu mah kuring iseng-iseng wae, panasaran hayang apal harti ngaran hiji tempat/wewengkon. Hapunten lamun teu luyu jeung harti sabenerna atawa teu ngait jeung asal-usul bijilna eta ngaran tempat. Harti nu aya di dieu sumberna tina kamus basa Sunda. Aya hal nu jadi ciri ngaran tempat di urang, nyaeta sok make "Ci", nya hartina tina kecap "Cai". Meureun masarakat Sunda mah deukeut jeung alam atawa memang di urang mah sok aya balong :)

Ieu hasil kuring ningalian harti kecap dina kamus basa Sunda:

- Cicalengka --> 'calengka' sarupa awi.
- Cipacing --> 'pacing' ngaran sarupa tutuwuhan
- Kosambi --> ngaran sarupa tangkal kai, buahna ngandung minyak
- Cikole --> 'kole' cau leuweung
- Ranca (Rancaekek, Rancasari, jsb) --> taneuh lega anu salawasna becek
- Babakan --> lembur anyar
- Bojong --> tanah anu nyodor ka laut/walungan (?)
- Paseh --> ngaran sarupa kai
- Bayongbong --> I. kalabang gede, biasana aya di walungan II. bangsa kaso III. mimiti anyaman dina topi
- Cikajang --> 'kajang' bilik leutik, biasana dijieun tina kulit kiray
- Cibinong --> 'binong' payung (basa kuna)
- Jampang --> carulang, ngaran sarupa jukut
- Giri (Misl. Jayagiri) --> gunung (basa sansekerta)
- Ciparay --> 'paray' ngaran sarupa lauk walungan, meh sarua jeung beunteur
- Cijulang --> 'julang' ngaran sarupa manuk gede
- Cigondewah --> 'gondewa' kai atawa awi paranti mentang jamparing (?)
- Cipeundeuy --> 'peundeuy' ngaran sarupa peuteuy
- Cimareme --> 'mareme' ngaran sarupa tatangkalan, daunna sok dijieun lalab

... (hanca)

Follow:
Instagram twitter