Carita Nu Gelo

share to whatsapp

#
Ieu bacaan husus keur nu gelo. Nu normal teu meunang maca!

#
Aya pasen RSJ nanya ka dokter.
"Pa, iraha abdi tiasa kaluar ti dieu?"
"Engke mun geus waras!"
"Ah, Dokter ge waras... geuning di dieu wae?"

#
Aya pasen nu gelo geus cageur. Manehna dirawat aya kana 6 taunna di RSJ. Tuluy manehna balik deui ka imah, kumpul deui jeung anak pamajikan. Ngan sabulan ti harita manehna asup deui ka RSJ. Ceuk katerangan dokter, cenah:
"Manehna jadi gelo deui kusabab lieur mikiran biaya hirup keur kulawargana nu nerekel naek. Cengek, beas, nepi ka bengsin jadi mahal. Antukna pikiranna koleng... lieur neangan duit!"

#
"Kunaon maneh eta leumpang teh bet mundur sagala?" tanya dokter ka pasen RSJ.
"Puguhan, ieu kuring make calana tibalik." jawab pasen bari terus nuluykeun leumpang mundurna.
"Beu! Naon capena atuh lamun calanana nu dibalikkeun!" gerentes dokter bari garo-garo teu ateul.

#
Di hiji rohangan, saurang pasen RSJ keur ditanya ku dokter.
Dokter: "Kunaon ari maneh mun sare teh sok make kacamata?"
Pasen: "Ih, Dokter mah... panan ameh ngimpina cekas. Dokter ge panan nyaho mata kuring mah minus tilu!"
Dokter: "Naha sok make minyak seungit sagala?"
Pasen: "Panan kuring sok kadang ngimpi papanggih jeung putri geulis. Maenya arek kencan awak bau?"
Dokter: "Naha sok sare teh bet di jero lomari?"
Pasen: "Ari dokter kawas teu boga pamajikan wae. Atuh engke pamajikan kuring bakal nyarekan lamun nyahoeun kuring ngimpi keur salingkuh jeung putri geulis!"
Dokter (aral): "Sarua oge alesanna nya lamun maneh mun rek sare sok nyepengan duit? Keur mahugi ka si putri geulis?"
Pasen: "Is, lain atuh, Dok. Eta duit mah jaga-jaga we. Bisi kuring beakkeun bengsin lamun ngimpi ngajak jalan-jalan si putri. Panan ngimpi jalan-jalanna ge kuring mah sok make motor!"

#
Aya nu gelo (mantan preman) keur ngaca.
"Saha maneh? Beungeut teh nurutan aing siah nya! Etah... etah... jeung nurutan aing nya. Naon siah ngajak gelut ka aing?"

#
Hiji waktu nu garelo keur ngayakeun gempungan.
"Ceuk kuring mah, leuwih hade ayeuna keneh Ketua PSSI turun!" ceuk nu gelo nu resep kana mengbal.
"Mending naek! Geus naek bagikeun kabeh tah nu ngagarantung di luhur teh!" ceuk nu gelo, nu resep panjat pinang Agustusan, bari nyorongot.

#
Nu gelo mah panan mun aprak-aprakan mapay-mapay jalan teh sok jarauh jarakna. Hiji waktu aya dua urang nu gelo papanggih di alun-alun Bandung, hareupeun Gedung Palaguna.
"Ke...ke... asa kantos tepang nya?" ceuk nu gelo kahiji.
"Muhun, asa sering ningal." jawab nu gelo kadua.
"Ooooh, muhun apanan sasih kamari kantos paamprok di Jalan Cadas Pangeran, Sumedang!"
"Leres pisan. Basa 4 sasih kamari oge panan kantos paamprok oge di Bogor... caket tugu kujang nya urang teh?"
"Muhun. Dunia mah memang tak selebar daun kelor!"

#
Aya tilu urang nu gelo keur ngariung,
"Ari maneh ku naon gelo?" tanya nu gelo A ka nu gelo B
"Baheula tuda nyandu pisan judi buntut! Ari maneh?" jawab nu gelo B tuluy malik nanya ka nu gelo A.
"Kuring mah alatan rugi gede jadi bandar judi buntut! Ari maneh?" tanya nu gelo B ka nu gelo C.
"Alhamdulillah, kuring mah keur turun fase panyakit jiwa! Kamari-kamari mah panan edan."

#
"Dok, kuring menta surat katerangan sakit jiwa!"
"Keur naoneun?"
"Isuk moal asup gawe!"

#
"Sakeudeung deui taun baru 2012 euy! Uing mah geus meuli kalender anyar!"
"Naha loba-loba teuing euy meuli kalender teh?"
"Ih, maneh mah... panan mun kalenderna loba mah, tiap bulan ge tanggal 1-na jadi loba. Jadi kuring gajihanna ge loba!"

© Abah Amin

Follow:
Instagram twitter