Butuh Keur Modal

share to whatsapp

Ayeuna mah istilah penjara teh panan geus diganti jadi Lembaga Pemasyarakatan (LP). Nu ngeusina oge lain deui disebut narapidana, tapi warga binaan. Hal ieu supaya engke nu dihukum di jero LP teh bisa balik deui ka masarakat, kalayan robah kalakuan. Tina maling bisa ganti profesi jadi boga kaahlian, misalna muka usaha bengkel. Jadi, bisa baur deui jeung masarakat. Atuh sajeroning ngajalankeun hukuman, para warga binaan oge dibere pelatihan keterampilan.

Kitu oge, basa Udun Bedog kaluar ti LP, manehna niat rek muka usaha bengkel motor. Ari tempat mah aya, di hareupeun imahna. Ngan sabulan geus kaluar penjara teh, manehna kacerek deui ku polisi. Manehna katewak, kanyahoan maling di imah juragan Emplud. Basa diinterogasi ku petugas teh:
"Ari maneh, karek ge kaluar ti penjara... naha ayeuna geus ngalakukeun deui kajahatan?" tanya petugas.
"Aduh, Pa. Sanes kitu maksad mah. Maksad abdi mah sae...namung..." jawab Udun Bedog semu bingung.
"Ngan ku naon maksudna?"
"Eu... eu.. muhun, basa dipenjara teh abdi tos latihan janten mekanik motor. Malah tos tiasa ngomean motor sagala. Tah, kaluar ti penjara niat mah hoyong muka usaha bengkel!"
"Naha atuh?"
"Muhun, tempat mah aya. Mung panan muka usaha teh kedah gaduh modal. Matakna abdi milari modal kalayan maling heula ka bumi juragan Emplud!" © Abah Amin

Follow:
Instagram twitter