Wawancara Jeung Barack Obama

share to whatsapp

Basa mangkukna, kuring ditugaskeun ku diri sorangan pikeun ngawawancara Barack Obama. Kabeneran cenah manehna teh rek ka Indonesia tanggal 9-10 November 2010 engke. Jeung deuih asa kabeneran lamun dina blog ieu aya oge rohangan wawancara jeung tokoh-tokoh penting. Ceuk barudak ayeuna mah:biar ada yang beda!

Nya kuring ngagidig ngadatangan Presiden Amerika Serikat ka-44, Barack Obama, make pesawat jet pribadi tina barangbang. Ngahaja ulin ka Gedung Putih alias White House. Kabeneran ditarima di dapur. Nya wawancara teh dilaksanakeun wae di dinya. Ieu hasil wawancarana antara kuring
jeung Barack Obama:

Wilujeng siang Pa!
Waduh, atuh tong nyebut Bapa. Akang wae lah... ameh teu ragab. Panggil wae: Kang Obama. Kabeneran kuring saterah keneh jeung Rhoma Obama. Eta geuning gegedug group Soneta... SOdong NEgla TAsikmalaya. (Jrit! Aya ku maksa nya). Ngan hampura, wawancarana tong lila teuing. Kuring rek nguseup lauk betok jeung Perdana Menteri Inggris di walungan Mississippi. Kamari ge panan nyair lauk Piranha di walungan Amazon jeung Kanselir Jerman... meunang dua tolombong mah.

Mangga atuh. Kumaha sajarahna kapungkur basa Pemilu tiasa ngagunakeun media jejaring sosial kanggo kampanye.
Euh, kuring mah atuh rada nehnologi jelemana. Panan baheula mah resep teh maen Zynga Poker jeung Mafia Wars. Dipikir-pikir asa alus tah mun Pesbuk dijieun media kampanye. Ari pek geuning alus oge responna. Males kampanye make baligo atawa poster teh. Ngarurujit lingkungan. Leuheung mun teu ngaganggu kaendahan kota. Matak sareukseuk ningalina. Tah... geus jadi kepala negara mah, nepi ka ayeuna hanca maen Poker mah can dituluykeun. Kaburu sibuk! Ayeuna mah kuring keur resep mukaan blog Banyolan Sunda!

Naha terang? (reuwas)
Nyaho we. Info ti internet mah teu kabatas. Da batur mah teu arapaleun kuring bisa basa Sunda. Bisi teu percaya mah, yeuh ieu foto kuring keur muka blog Banyolan Sunda.


Tiasa dicarioskeun waktos Akang nuju alit?
Kuring teh lahir mah di Honululu, Hawaii. di Kapi’olani Medical Center for Women & Children. Ari pun Bapa mah ngaranna Barack Hussein Obama Sr. asalna ti Kenya Afrika. Tah, pun biang namina Ann Dunham pituin urang Wichita, Kansas. Omat, lain Kansas roko! Ngan basa kuring umur 2 taun, kolot kuring cerai. Kapaksa kuring nuturkeun Indung. Nepi bisa cicing di Indonesia... taun 1967. Anjeuna kawin jeung Lolo Soetoro. Ti dinya kuring boga adi tere awewe. Geus lah tong ngomongkeun masalah nu kieu. Sok ge-er bangsa anjeun mah... reueus da kuring hiji-hijina presiden USA nu pernah ngalaman kukucuprakan di Jakarta, kusabab kondisi Jakarta nu can merenah jaman harita mah.

Memang Jakarta ayeuna tos merenah tumaninah kitu?
Nya puguhan ironis pisan. Ceuk intelejen kuring ge, cenah Jakarta sok kabanjiran. Emh, inget ka Benyamin S. Aya ku bisa jadi ramalan tah lagu teh... komporna ngabeledug..ditambah banjir! Untung duta besar nagara kuring di Jakarta salamet... teu kabawa caah. Sok ku saderek bandingkeun. Ayeuna urang keur di Ibukota USA, Washington. Beda nya jeung Jakarta? Iraha teuing di hareupeun Gedung Putih macet atawa kabanjiran. Iraha teuing jarak 5 kilo bisa nepi 4 jam? Iraha teuing aya istana negara rek beunang ku banjir? Aneh nagara anjeun mah! Teuing kumeh gupernurna kumisan kitu? Salah tuda bet percaya ka "Serahkan Pada Ahlinya..." boa teuing memang bener manehna teu ahlina, ahli teu bisa nanggulangi banjir?

Euleuh, naha jadi nyanyandak kumis?
Yeuh kudu apal, di nagara kuring mah rada antipati kana kumis ge. Panan di dinya ge apal meureun kumaha kawijakan presiden samemeh kuring, Kang George Bush. Si eta mah bakating ku geuleuh ningali kumis Saddam Husein... panan wani ngagantung si Saddam tah! Ceuk beja mah Kang Bush teh sirik dumeh kumisna eleh. Jadi salah besar tah mun nuduh nagara kuring nyerang Irak gara-gara minyak teh.

Bohong Ah! Dasar polisi dunia...
Ih, hayang diciwit nya? Sumpah uing mah. Kuring mah sok aneh lamun disebutkeun yen Amerika teh polisi dunia. Kasang tukangna timana eta teh? Atuh lamun Amerika polisi dunia mah... loba polsek di dieu. Justru nu kudu disebut polisi dunia mah Indonesia. Panan di nagara anjeun mah rea sebutan polisi teh...ti mimiti Polda, Polwiltabes, Polsek, Polsekta, Polresta, polisi tidur, polisi hutan, polisi wisata, polisi cepek, polontong, polontos, poldanmig, polusi, polingga, poliklinik, pol anjeun datang deui...jsb.

Tah, basa Akang meunang... naha lawan politik Akang nu eleh geuning teu ribut?
Eta nu ngabedakeun di USA jeung Indonesia. Di dieu mah tara aya silih tungtut ka KPU lamun eleh teh. Euweuh deuih lamun aya caleg eleh... kuat ka jadi owah. Can pernah di dieu mah aya caleg nu eleh: dikokolor ka jalan, ngamuk ka simpatisan, atawa ngajabel deui karpet masjid nu disumbangkeun samemeh prung pemilu. Komo aya caleg gagal nu bunuh diri di tengah sawah atawa ceuceuleuweungan bari naek kana Patung Liberty mah. Di dieu mah eleh meunang... nu penting Persib nu aing! Geus ah! Sebel uing mah geus ngomongkeun karujitan nagara anjeun mah. Pertanyaan pamungkas...

Mangga Kang. Ieu mah pertanyaan ti sakabeh rahayat di nagara sim kuring: iraha perusahaan-perusahaan Amerika rek masrahkeun pengolahan sumber daya alam ka Indonesia sorangan? Nya saperti Freeport.
Iraha nya? Engke wae lah mun Indonesia geus bebas korupsi. Sensitif euy pertanyaan teh. Mending nanya nu lain. Bae lah bonus!

Engke pami kunjungan ka Indonesia teu sieun ku letusan gunung atawa gempa-tsunami?
Naha make sieun? Petugas keamanan nagara kuring mah nomer wahid. Kuring mah sieun keneh ku teroris daripada ku gunung bitu atawa gempa bumi. Ngan tong jiga baheula basa Kang George Bush ka Bogor cenah rek disantet Ki Gendeng Pamungkas. Ayeuna keur ngetop Ki Joko Stupid, boa-boa manehna rek nga-voodoo kuring. Kuring mah mun bisa ulah aya ancam-ancaman kitu lah. Peace wae. Pananan kuring ge sarua pernah boga lembur di Indonesia teh, najan teu lila. Bejakeun kituh ka Ki Joko... uing ge sarua langganan KETIK REG ka manehna. Cingcay lah!

Ari masalah patung Akang nuju SD kumaha?
Mun bisa mah euy... cik pangbejakeun ka inohong nagara anjeun, bisa teu patung kuring diteundeun jadi gaganti patung Pancoran? Atawa minimal jadi gaganti emas di puncak Monas.

Euh, ngahina atuh eta mah. Mending gelut jeung aing! Eta teh simbol bangsa aing.
Yey! Naha jadi kitu euy silaing? Wani sia ka Amerika?

Lah, saha nu teu wani. Soook! Aing cadu gimir ngabela bangsa sorangan mah!
Ilaing teh rek wawancara atawa rek demo? Hayang dipanggil security service? CIA? Atawa FBI? Wawanianan nya ngamuk di imah batur. Aya bahan moal bisa balik siah.

Paduli aing mah teu bisa balik deui ka Indonesia ge. Geus kagok lah....
Tong kitu atuh euy. Geus lah wawancarana eureunan. Inget, uing teh Uhe! Batur ilaing ... Abah! Mending ayeuna urang duaan urang ka dokter Emod Sp.KJ deui. Jigana gelo urang kumat deui nya?

Ari ieu nu maca rek dikamanakeun?
Hese-hese teuing atuh. Paksa!! Ajakan wae milu ka dokter Emod Sp.KJ. © Abah Amin

Follow:
Instagram twitter