Telepon Gelo

share to whatsapp

Kiriniiiiiiing...

Jam 08.34
Neng Elly (babuna juragan Jojo) narima telepon...
+ : "Hallo... dupi ieu leres sareng bumi Mang Anda?"
- : "Sanes! Ieu mah sareng bumi Juragan Jojo!"

Jam 09.38
+ : "Hallo..."
- : "Hallo"
+ : "Ieu leres nya sareng bumi Juragan Jojo?"
- : "Muhun!"
+ : "Tiasa nyarios sareng Mang Anda?"
- : "Sebluuuuuuu siah!" (Neng Elly geus ambek. Manehna ngabanting telepon.)

Jam 10.20
+: "Hallo..."
-:" Hallo. Arek ngaheureuyan deui siah nya?"
+: "Punten, pami teu lepat ieu leres nya bumi Juragan Jojo!"
-:"Duh, hapunten manawi teh nu ngajailan. Juragan Jojo mah nuju kaluar."
+ : "Oh, pami teu aya Juragan Jojo mah... sareng Mang Anda wae atuh! Tiasa?"

Jam 12.56
+:"Hallo.."
-:"Hallo. Punten nya tong ngaheureuyan!"
+:"Ih, saha nu rek ngaheureuyan? Boga babu teh aneh! Ieu juragan ilaing... Juragan Jojo!"
-:"Eh, juragan manawi teh saha. Punten... punten pisan. Bade nyarios sareng nyonyah, juragan?"
+: "Ah, henteu. Cik... kuring bisa ngomong jeung Mang Anda?" © Abah Amin
Follow:
Instagram twitter