Senam Baham

share to whatsapp

(I)
Nini Iti niis di sisi bilik giribig, nilik-nilik Nyi Icih nyisig di pipir. “Icih, cing pilih-pilih siki kicipir, siksik sing nyiripit ipis. Ngiripik, Icih!” Ti hilir Si Didi gijig-gijig, mimiti ngintip, isin bilih ditilik, cir pipis di sisi bilik. Nini Iti nyirintil, “Si Cilimit! Icih, jiwir Si Didi!” Si Didi ngincid indit, inggis diciwit pipi.

(U)
Subuh-subuh Uyut Ucup tuturubun, nyukur gundul bulu lutung nu buntung buntut. Lutung ujug-ujug turun nurugtug nyusul kukupu lucu nu muluk mumbul luhur pucuk kucubung. Uyut Ucup kukulutus, “Lutung nurustunjung!” Lutung tuluy mulung suluh hurung, pluk nutug buuk Dudung nu nuju ngudud surutu tujuh puluh tujuh kuntung wungkul. Gurubug Dudung, “Duh Uyut, buuk Dudung hurung. Tuluuung!” Buru-buru Uyut Ucup nuyun Dudung muru sumur, tuluy mulung buyung, cur.. cur. Dudung kuyumut, nguyung, murungkud bulu kuduk, murukusunu, tuluy pundung.

(O)
Dodo norojol, oho-oho gohgoy, ngolomoh dodol. Nongol Yoyo, “Tong ngolomoh dodol, Dodo. Sok kolomoh oncom.” Dodo molotot, “Ngolomoh dodol rocop tonggong, komo ngolomoh oncom, ontohod!” Yoyo morongos, nonjok Dodo. Dodo dongko, gorolong moncor jongko toko borondong Sosro. Sosro gorowok cowong, “Hooy, tong kos bolon, Dodo, Yoyo. Komo tos kolot ompong. Sok gotong tolombong lontong.”

(EU)
Ceuceu ngeukeuweuk seuseuheun seueur. Reureuh nyeuseuh, Ceuceu leuseuh, beungeut beureum, meureun euweuh leueuteun. “Euleuh, euleuh, peuteuy yeuh!” ceuk Ceuceu. Neuleu seuneu, Ceuceu meuleum peuteuy. Ceuceu neureuy peuteuy teu eureun-eureun. Beuteung Ceuceu seubeuh, beuheung ngeureuleu. Reup peureum, Ceuceu weureu peuteuy leuweung.

(É)
Émén réhé, ngélékéték kélék Nénéng. Pépén mépéndé, “Répéh Néng, ké Pépén méré Nénéng lélépén. Pépén rék mékprék Émén.” Émén nyéréngéh ngécé, “Dédéngé téh rék mékprék déwék? Pék!” Pépén éléh géléng, gégétrét mémblé.

(E)
Tegep besekel kereng telenges, seneng beberengkes sedep kededemes. Pesen pecel, lelemper genep, belewek-belewek kesemek sepet, nelen pedes, nyenyekel kepeng wedel. Bener-bener gemes, sebel!

Sumber: http://irfananshory.blogspot.com

Follow:
Instagram twitter