Salah Arti Waktu Napoleon Batuk

share to whatsapp

Napoleon Bonaparte, waktu perang taun 1799 manehna boga maksud ngabebaskeun 1200 soldadu Turki anu beunang ditawan ku pasukan Perancis. Tah, nepi pasukan Perancis ge ahirna bisa ngarebut wilayah Jaffa. Di dinya, kabeneran harita Napoleon keur kaserang influenza. Waktu ngainspeksi pasukan, Napoleon kaserang batuk nepi ka manehna kukulutus: "Ma sacre toux" (Hartina: Batuk pikasebeleun, mun ceuk urang mah). Tah ari dedengean perwira nu ngawal manehna mah: "Massacrez Tous" (Hartina: Paehan kabeh!). Balukarna, 1200 jelema tawanan Turki dipateni. Teu pira, ngan alatan batuk sang jenderal sarta ceuli perwira anu error!

Follow:
Instagram twitter