Pek Wae Ruksak...

share to whatsapp

Kusabab geus teu percaya ka pamingpin nu dipilihna, rahayat demo...rongkah pisan. Eta petugas keamanan ge teu bisa ngabendung massa nu demo. Nepi ka anarkis sagala, kabeh nu aya di tempat demo diruksak. Pager beusi nu aya hareupeun gedong dewan oge ruksak alatan dioyag-oyag nepi ka runtuhna.

Kepala petugas keamanan hariweusweus ngalaporkeun ka jero gedong. Manehna laporan ka anggota dewan.
"Pa, ieu beuki bahaya yeuh demo teh! Itu pot kembang, kaca, jeung pager beusi beak diruksak!"
"Keun bae!"
"Aeh, naha Bapa mah jiga nu tenang kitu?"
"Keun bae kabeh sina ruksak ge! Panan engke bisa ngajukeun anggaran anyar pikeun ngagantian kabeh nu raruksak. Kan bisa aya proyek anyar deui ari kitu mah...hehehehe!"

Follow:
Instagram twitter