Mangga Ti Payun...

share to whatsapp

Dina hiji riungan....

"Pokona, urang salaku urang Sunda kudu Go Internasional, lamun teu bisa… mendingan ngecemplung, ka laut!”ceuk salah saurang baraya nyoarakeun pamanggihna.
"Yeuh, urang Barat oge raresepeun kana seni budaya Sunda. Komo deui urang anu bogana kudu reueus. Hayu ah urang nanjeurkeun jeung ngamumule seni-budaya Sunda!" saurang nu diuk ditukang teu eleh sumanget.
"Urang Sunda teh tong jiga budah, rea... tapi euweuh buktina! Urang Sunda, geura hudang euy!"
"Mana pamingpin ti Sunda? Unggal Pemilu, hayoh we ngan bisa mere sora. Ari jabatan beak ku urang deungeun! Hayu urang bangkit salaku urang Sunda!"
"Sapuk ka baraya! Urang Sunda tong epes meer dina ngalakonan kahirupan jaman ayeuna... urang kudu mibanda ciri yen urang Sunda teh kudu bisa diajenan ku batur!"

Dina waktu pamilihan ketua dina eta riungan, pamingpin sidang nawarkeun:
"Sok ayeuna saha nu bade nyalonkeun janten ketua kanggo periode salajengna?"

Rehe sakedapan mah, tuluy nu tadi ngaromong teh:
"Mangga, Akang wae atuh ti payun. Abdi masih keneh anom...pan Akang mah langkung yuswana ge ti abdi!"
"Ah, mangga wae atuh nu sanesna! Abdi mah ngiringan wae..."
"Sok, atuh Akang anu ieu wae atuh. Abdi mah kumaha saena wae lah!"
"Aaah... tong sok kitu. Sok, Akang we atuh. Akang mah cocog jigana pami janten ketua. Abdi ngadukung lah!" © Abah Amin

Follow:
Instagram twitter