Majalah Humor Sunda "Cakakak" Edisi VI/Oktober 2010

share to whatsapp

Nining Meida:
Karesepna Nyair Impun

Panganteur:

Asalna mah ngawawancara Teh Nining Meida teh rek di warteg nu aya di gigireun Menara Petronas, Kualalumpur. Tapi Teh Nining ngadadak ngabolaykeun, cenah hoream tumpak becana, jauh teuing, katambah hujan deuih. Abah Amin oge anu kapapancenan ngawawancara atoheun pisan, da lamun maksakeun huhujanan mah sajaba ti kudu kukucrutan teh bisa luntur kasepna. “Tos we di bumi Teteh wawancarana. Enggal we ka dieu, kaleresan nuju seueur kumbaheun sareng seuseuheun !” saur Teh Nining basa ngirim telepati ka Girang Rumpuyuk Majalah Cakakak. Di handap kapidangkeun hasil wawancara Abah Amin jeung Teh Nining Meida. (Girang Rumpuyuk)

Cakakak:
Kumaha tah sajarahna Teteh tiasa ancrub kana dunya lagu-lagu Sunda?

Nining Méida:
Kaleresan nuju alit Teteh dumuk teh di wewengkon Bandung Selatan, ari bumi caket walungan Citarum. Janten unggal dinten Teteh sok ameng di Citarum. Ari kahoyong mah ameng ngala berenyit sareng beunteur teh di Venesia, mung .... tebih. Katambih kapungkur mah Citarum teh keuna kana babasan laukna beunang caina herang, janten upami nyair teh teu kedah tebih-tebih ka luar negri. Ari ayeuna, Abah oge apan apal, Citraum teh caina kiruh pisan. Lauk paus ge jigana bakal mabok lamun ayeuna dipelak di Citarum. Tah harita Teteh sok sering ancrub ka Citarum. Upami sareng pun nini mah tara nyair, namung sok nyirib. Ari kenging laukna, sajabi ti impun teh kadang-kadang osok kenging sepat sareng . . . buruy!

Cakakak:
Maksad teh ancrub dina widang ngahaleuang, sanes ancrub nyirib impun ? Na ari Teteh ?

Nining Meida:
Apan teu acan tamat. Jiga komentator politik wae ieu mah nya wartawan teh. Tah, upami aya tukang parahu, Teteh mah sok leukeun ngiring naek kana parahu. Bari numpak parahu teh sok pirajeuneun hahaleuangan sorangan, da upami ngahaleuangna seueuran mah, aringgis parahuna tikelebuh sapertos Titanic. Mending mun tukang parahuna jiga Leonardo Dicaprio. Ieu mah nyeples pisan jiga Kang Budi Rahayu Tamsyah. Tah, duka pangdunga ti tukang parahu panginten, alhamdulillah Teteh kaparengkeun janten penyanyi, kalebet sok ngiring festival lagu.

Cakakak:
Festival lagu Sunda, Teh?

Nining Méida:
Sanes, festival lagu dangdut Uganda sareng lagu keroncong Zimbabwe. Muhun atuh lagu urang, lagu Sunda! Teteh kantos ngiring festival lagu cianjuran dugi ka lagu pop Indonesia. Taun 1982 kantos janten pinunjul dina Festival Penyanyi Populer sa-Kabupaten Bandung.

(Jst.)

Langganan majalah humor Sunda Cakakak
format digital (.pdf)
www.majalahcakakak.comFollow:
Instagram twitter