Nasib Bah Dukun

share to whatsapp

Basa loketna leungit, Mang Ndien langsung ngadatangan imah Bah Jumud, dukun jetu di Rancabanyol. Basa anjog ka imahna, katingal Bah Jumud keur hulang huleng di tepas imah. Bari hariweusweus, Mang Ndien langsung sasadu:

"Bah dukun, punten pangnulungankeun abdi. Pangnyawangkeun... dimana loket abdi ayana?"
"Ke heula...tungguan sakeudeung!"
"Pami tiasa enggal Bah. Abdi peryogi pisan.. kumargi di lebetna aya surat-surat penting, STNK, SIM, kartu kredit, cek, dolar, jsb. Kumaha Bah dukun?" tanya Mang Ndien neundeun harepan ka Bah Jumud.
"Alusna mah hal ieu dilakukeun di jero rohangan praktek. Panan di dinya aya keris, kembang, cai, jeung menyanna... keur ngimpleng dimana loket hidep ayana!"
"Hayu atuh Bah, urang ka lebet. Muhun ketang. Hapunten abdi tos kumawantun laporan di luar!"
"Teu nanaon, kuring ge ngarti... hidep panik! Hayang mah Abah oge langsung mawa hidep ka jero, ngan ieu... konci imah teuing dimana. Tadi murag jigana mah! Ieu ge Abah geus opat jam neangan kokotetengan ka ditu ka dieu!"
"*#&$^!!"

Follow:
Instagram twitter