Jéger Orokodol

share to whatsapp

Sona Codét jeung Jack Gobang keur ngobrolkeun kabiasaanana dina hal ngagunakeun obat jeung psikotropika (ngobat, mabok, ngelém, malah jeung nyuntik sagala). Biasa, ari jéger mah kudu pagedé-gedé gos! Améh ngarasa aing pangbaragajulna. Kabeneran maranéhna keur "transaksi" di hiji tempat nu buni.
"Mana euy amplopna? Geus teu kuat yeuh.. hayang Jayus! Heuk! Heuk..!" ceuk Jack Gobang jiga nu gonjés bin slébor. Sona Codét méré amplop bari ditutupan leungeunna. Éta amplop ditarima ku Jack Bedog. Dibuka téh, di jerona duit lima rebu!
"Aeh, hampura euy. Eta amplop tadi ti ondangan teu kabikeun!" Ceuk Sona Codét bari panonna mélétét, "Ma'lum aing geus ngelém tuda tadi!"
"Naha, euy nyeuseup lém téh ilaing mah raméték kitu na irung jeung sungut?" tanya Jack Gobang.
"Puguhan lém Aibon béak, kapaksa wé maké lém Tackol, lém aci! Nu penting aing ngelém, bro!" jawab Sona Codét bari nyusutan lém dina irungan nu geus mulai gararing.
"Aing gé jalangar hulu yeuh. Abok oplosan loba teuing!"
"Mabok ku oplosan naon euy?"
"Ah, biasa wé.... alkohol 70% dicampur Alé-Alé! Aing rada gantung yeuh!"
"Jrit! Gaya siah! Paingan sungut ilaing bokauw kitu euy!"
"Heueuh tuda kapaksa. Aing tadi pesen buterfly ka CS aing, si Jojo, ngadon dititah nyeuseup sapatu paragi manéhna badminton, mérk Buterfly! Belegug si éta mah. Deuleu, aing jigana bakal nepi jackpot yeuh!" Ceuk si Jack Gobang eueuleugeugan, siap-siap rék utah.
"Euh, silaing mah jiga naék beus waé! Tahan atuh euy!"
"Heueuh, ku aing ditahan. Tapi uing geus sakaw euy!"
"Sakaw kunaon? Aing teu boga barang euy!"
"Aing sakaw hayang Taro jeung Biskuat!"
"Teu boga duit keur meulina gé! Geus wé ayeuna urang ka imah uing. Urang nyipét!"
"Nyipét maké naon euy? Barangna gé panan teu boga!"
"Aya tuh! Uing boga suntikaneun: tinta printer! Pinuh kénéh da dina suntikanana. Aya nu hideung, beureum, konéng, jeung biru!"
"Alus! Hayu atuh... nu penting nyuntik! Heuk!" © Abah Amin

***
Daptar Istilah:
- amplop: kemasan keur ngabungkus ganja
- jayus: ganja
- gonjés:mabok/télér
- gantung: satengah mabok
- bokauw: bau
- buterfly: mérk ékstasi
- sakaw: nyeri sabab katagihan (gejala putus obat)
- jackpot: utah/ngajongkéng
- nyipét: nyuntik
Follow:
Instagram twitter