Teu Kabita!

share to whatsapp

Juned: Naha Kemeh basa tatangga meuli tv maneh ngerewih hayang meuli tv, terus basa tatangga meuli kulkas oge maneh menta meuli kulkas. Ari ayeuna aya tatangga nyandung maneh teu menta dipangnyandungkeun?
Kemeh: Ah naha da basa tatangga aya anu salakina paeh oge kuring mah teu kabita hoyah....
Juned: ?????

(Kintunan Kang Wira Hidayat, baraya group Facebook Banyolan Sunda)


Follow:
Instagram twitter